Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm kräver tydligare mål för Kvarkens världsnaturarv

Utsikt från saltkaret.
Utsikt från saltkaret. Bild: Yle/Sarah Karjalainen Kvarken (arhipelag),svedjehamn,Björkö, Korsholm,Korsholm,Österbotten

I december skickade världsarvsdelegationen ut ett utkast på utlåtanderunda gällande åtgärdsprogrammet för Kvarkens skärgård. Nu har Korsholms kommunstyrelse tagit ställning till utkastet och påpekar vissa brister i den.

- Vi noterade att strategin är ganska diffus när det gäller målsättningar för perioden som sträcker sig ända fram till år 2025. Vi önskar att man kan vara mer konkret och lägga upp lite tydigare mål för vilken nivå man vill ha, konstaterar styrelseordförande Mikael Luther (SFP).

Världsarvsvägen hjärteprojekt

Det som styrelsen framförallt vill ha tydligare riktlinjer på är den väg som skulle binda Björköby med Vallgrundlandet, så att man skulle få en ringväg i skärgården, en så kallad världsarvsväg.

- Det här skulle underlätta trafiken, speciellt för turister som vill se en större del av skärgården. De skulle då kunna köra en sådan här ringväg och se mycket mera än om de måste köra av och an. Vi vill att den här världsarvsvägen skulle vara förverkligad 2025 och vi vill i strategin se tydligare målsättningar på hur man får det här gjort, säger Luther.

Michael Luther
Michael Luther (SFP) Michael Luther Bild: Yle/Amanda Bieber medlem i hjärtgruppen

Tillägg till programmet

Själva åtgärdsprogrammet är väldigt omfattande med en massa åtgärder men enligt kommunstyrelsen har man inte tillräckligt tydligt prioriterat vilka åtgärder som är stora, vilka som är små och vilka som är de viktigaste.

- Vi önskar att man skulle lägga mer energi på att lägga dem i viktighetsordning och vad man bör göra, säger Luther.

Dessutom vill styrelsen lägga till några åtgärder i programmet. Kommunen vill till exempel utveckla kommunens gästhamn i Replot och fiskehamnen i Klobbskat samt skapa plats för husbilar att parkera i Björköby och Klobbskat.