Hoppa till huvudinnehåll

Plugga vid ÅA: Internationell marknadsföring

Jan-Åke Törnroos, Wilhelm Barner-Rasmussen och Pauliina Rinta-Jouppi
Wilhelm Barner-Rasmussen, Pauliina Rinta-Jouppi och Jan-Åke Törnroos brinner alla för internationell marknadsföring. Jan-Åke Törnroos, Wilhelm Barner-Rasmussen och Pauliina Rinta-Jouppi Bild: Yle/Nina Bergman pauliina rinta-jouppi

Etik och meningsfullhet högt i kurs bland studenter och lärare i ämnet internationell marknadsföring vid ÅA.

Det handlar om att överbrygga och kommunicera mellan nationer och kulturer i relationshanteringen med kunder, intressenter och andra aktörer säger professor Jan-Åke Törnroos.

– Kulturens roll i kommunikation och marknadsföring är helt essentiell när vi talar om internationell marknadsföring.

Och kunskap om kulturella skillnader är väldigt viktig. Det är exempelvis helt olika saker att göra affärer med Kina eller Schweitz.

Wilhelm Barner-Rasmussen är ämnesansvarig professor inom ämnet internationell marknadsföring. I det ingår förmansansvar och en hel del administration. Administration som hela tiden verkar öka inom universiteten. Också undervisning och forskning ingår i hans arbete.

– Och det som vi kallar för "tredje uppgiften", det vill säga samverkan med samhället.

Samarbete mellan personalen viktig

Professorerna inom ämnet samarbetar väldigt tätt liksom hela personalen. Det här för att hela tiden utveckla ämnet och sättet att arbeta på.

Ämnet internationell marknadsföring är väldigt brett. Därför krävs det att personalen har koll på varandras forskning och undervisning.

– Vi stöder och hjälper varandra och ser det som mycket viktigt inom vårt ämne, säger Barner-Rasmussen.

Ämnet är ett av de största inom Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Varje år tas det in mellan 20 och 30 nya huvudämnesstuderande. Det är också ett populärt biämne för studerande utanför Handelshögskolan.

Wilhelm Barner-Rasmussen har just nu en grundkurs i marknadsföring med 156 deltagare!

Lockar internationella studenter

Flera av Handelshögskolans kurser går på engelska och ämnet har många utbytesstudenter från andra länder. Inget annat ämne vid Åbo Akademi har lika många. Det finns också gott om möjligheter för studenterna på Handelshögskolan att studera utomlands. Utbytesstudier är något personalen verkligen rekommenderar för sina studenter.

Studerande Pauliina Rinta-Jouppi är intresserad av olika kulturer, av psykologi och kommunikation. Hon ville inte studera bara det ena eller andra. Hon valde att studera internationell marknadsföring för att ämnet kombinerar allt hon är intresserad av.
Ämnet samarbetar med discipliner som psykologi och språk.

Ämnet internationell marknadsföring står i något slag av nyckelposition när det gäller att få fart på innovationerna och affärslivet i det tidigare rätt framgångsrika Finland. Både på universiteten och i företagen slår Wilhelm Barner- Rasmussen fast.

– Finland är ett litet land. All den business vi gör måste rikta sig utåt. Det är otroligt viktigt att ha en förståelse för den internationella dimensionen. Vad det innebär att göra affärer över kulturgränser och hur du får logistiken att fungera.

Etiken a och o

Professor Jan-Åke Törnroos betonar gärna etiken inom ämnet.

– Man måste vara intresserad av etiska frågor för att vara en bra marknadsförare.

Det här för att världen förändras i snabb takt. "Corporate social responsibility", betyder att man måste ta ansvar ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

– Det är stora frågor som påverkar hur företaget upplevs på marknaden.

För studerande Pauliina Rinta-Jouppi har etiska frågor alltid varit viktiga. När hon kommer ut i arbetslivet vill hon ha ett jobb som påverkar samhället positivt.

– Det är inte statusen som är viktig, som titlar eller fina kontor, utan mer meningsfullheten.

Ämnesansvariga Wilhelm Barner-Rasmussen är mycket imponerad av sina studerande.

– De är kloka och välinformerade och vill verkligen förstå den värld som de ska leva i och jobba i. De frågar sig själva vad de verkligen vill göra och försöker kanske via egna företag skapa sig meningsfulla arbeten och liv.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland