Hoppa till huvudinnehåll

Grönt ljus för Lilla Hankens flytt

Åbo Yrkesinstitut
Åbo yrkesinstitut Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

Lilla Hanken ska flyttas över till Axxell från Åbo stad och Åbo Yrkesinstitut. Det anser den svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning som möttes torsdag kväll.

Merkonom- och datanomutbildningarna vid Åbo Yrkesinstitut har länge varit föremål för diskussion. På mötet uttycktes också åsikter både för och emot en eventuell flytt.

Efter att ett omarbetat förslag lades fram för att behålla utbildningen under Åbo stad och Åbo yrkesinstitut röstade man i frågan. Rösterna föll 6-4 för att flytta över till Axxell.

- Om utbildningen alls ska ha en framtid så krävs det att den finns på en sådan enhet att helheten blir intressant, säger Barbro Schauman (SFP) som är ordförande för sektionen.

Schauman bedömer att det finns en stor risk för att utbildningen skrumpnar bort i Åbo yrkesinstituts regi.

- Åboungdomarna är värda mer än så.

I början av mandatperioden var Schauman ännu själv emot en flytt, men hon har under periodens gång ändrat åsikt, i takt med att yrkesinstitutet velat skära ner på studieplatserna inom utbildningen.

- Problemet med utbildningen är att Åbo yrkesinstitut är en enorm organisation och den svenska utbildningen är en liten skärva i denna. Den finska sidan har inga problem att fylla sina utbildningsplatser, medan Lilla Hanken absolut borde marknadsföras mer. Men det har man inte visat intresse för att göra, trots att nämnden varit i kontakt med dem.

I höst kommer Axxell att flytta sin turismutbildning från Pargas till Aboa Mare och Åbo. Tillsammans med merkonom- och datanomutbildningen kommer det här att utgöra en attraktiv helhet, tror Schauman.

Ärendet kommer nu att gå vidare till den stora nämnden för fostran och undervisning i Åbo. Förhandlingar måste också inledas med Axxells representanter. Det sista beslutet fattas av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige. Ifall beslutet godkänns, skulle Lilla Hanken flyttas över till Axxell hösten 2018.