Hoppa till huvudinnehåll

Kommunerna går mot bättre ledarskap

Arbetstagare
Arbetstagare Bild: KUVA skruvmejsel

Kommunanställda får mer stöd av sina chefer än tidigare. Allt fler upplever också ledarskapet som rättvist, visar en undersökning där flera kommuner i Egentliga Finland medverkat.

Arbetshälsoinstitutets Kommun10-undersökning tyder å andra sidan på att arbetsmängden och förändringstakten samtidigt ökat och hela 43 procent av svarspersonerna upplever att de inte har möjlighet att påverka förändringarna i sitt arbete. Kommun10-enkäten besvarades denna gång av ett rekordstort antal kommunanställda, över 65 000 personer från flera olika kommuner i Finland. Svarsprocenten var 72 procent.

Kommunerna Åbo, Reso, Nådendal, Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Uleåborg, Nokia, Valkeakoski och Virdois deltog. Helsingfors medverkar för andra gången, de övriga städerna har deltagit 8–9 gånger i undersökningen.

─ Ledarskapet i kommunerna har fått allt större uppmärksamhet. Det har ordnats med utbildning för cheferna och det syns i resultaten, berättar ledaren för Kommun10-undersökningen Tuula Oksanen vid Arbetshälsoinstitutet. Rättvisan i ledarskapet har ökat under 2010-talet. Detta är viktigt, eftersom forskningen visar samband mellan rättvist ledarskap och bland annat minskad sjukfrånvaro.

─ Utmaningar för ledarskapet är de ständiga förändringarna, bland annat den kommande landskaps- och vårdreformen. Hela 39 procent av svarspersonerna upplever att deras arbetsbörda är outhärdligt stor. Om orimligt stora arbetsbördor rapporterar framför allt personalen i vårdssektorn och utbildningssektorn.

De kommunalt anställda upplever förändringarna i arbetet som större än förut. Speciellt de som arbetar inom vården upplever att de inte har möjlighet att påverka förändringarna i arbetet.

Pensionsavgången i kommunsektorn är en utmaning för både landskapsreformen och vårdreformen. Av de kommunanställda som deltog i Kommun10-undersökningen uppgav 75 % att de tror sig kunna fortsätta arbeta ända fram till pensionsåldern. Samtidigt uppger endast 61 procent av närvårdarna och 66 procent av hemvårdarna att de kan fortsätta ända till pensionsåldern.