Hoppa till huvudinnehåll

Lilla Hankenelever inte ivriga över eventuell flytt

Åbo Yrkesinstitut
Åbo Yrkesinstitut där Lilla Hanken är verksam. Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

På torsdag kväll behandlar svenska sektionen för nämnden för fostran och undervisning frågan om Lilla Hankens framtid.

Enligt förslaget skulle den svenskspråkiga merkonom- och datanomutbildningen vid Åbo yrkesinstitut flytta till yrkesinstitutet Axxell och deras utrymmen vid Aboa Mare.

Utbildningen skulle alltså inte ordnas av Åbo stad och Åbo yrkesinstitut i framtiden.

"Varför ändra något som funkar?"

Jonathan Nurmi, som studerar till datanom vid Lilla Hanken, skulle helst se att utbildningen stannade kvar i de nuvarande utrymmena på Klockringaregatan.

– Det finns fler fördelar här än vid Axxell. Här finns både finsk- och svenskspråkiga under samma tak och många utlandssamarbeten och andra möjligheter.

Visserligen kunde det vara positivt att ha alla svenskspråkiga under samma tak, som på Axxell, men för Nurmis del var det kontakten till finskan i den tvåspråkiga studiemiljön som lockade honom till utbildningen.

Merkonomstuderande Viktor Salmi är inte heller övertygad om att en flytt gör utbildningen bättre.

– Jag tycker att utbildningen fungerar bra. Varför ändra något som funkar?

Men ifall det blir en förändring för utbildningens del, tror Salmi att det säkert också skulle fungera bra.

– Kanske är den svenska enheten för liten och Axxell kunde ge fler möjligheter på svenska. Jag tycker ändå att den svenskspråkiga utbildningen fungerar bra som den är nu. Jag förhåller mig ganska neutralt till det hela.

Viktor Salmi och Jonathan Nurmi framför Åbo yrkesinstitut.
Viktor Salmi och Jonathan Nurmi studerar vid Åbo yrkesinstitut. Viktor Salmi och Jonathan Nurmi framför Åbo yrkesinstitut. Bild: Yle / Peter Karlberg åbo yrkesinstitut

Framtiden för Lilla Hanken har länge diskuterats. Direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, Liliane Kjellman, påpekar ändå att inga slutliga beslut ännu fattas i och med kvällens möte.

– Man måste komma ihåg att det här är frågan om att få den svenska sektionens viljeyttring i den här frågan. Ifall det går igenom betyder det att det är ett lov för fortsatta diskussioner inom staden. Det här är ett sådant ärende som sedan avgörs i stadsstyrelsen, kanske till och med i fullmäktige. Ifall det går enligt beredningen förhandlas det då från Åbo stads sida tillsammans med Axxells representanter.