Hoppa till huvudinnehåll

Malax föreslås bli värdkommun för Pixnekliniken

Pixnekliniken i Malax
Pixnekliniken i Malax Pixnekliniken i Malax Bild: Yle/Patrick Stenbacka pixnekliniken

Malax kommun föreslås bli värdkommun för Pixnekliniken från och med augusti i år, i och med att Kårkulla samkommun lägger ner kliniken den sista juni.

För att kunna upprätthålla Pixneklinikens verksamhet tills landskapsreformen är genomförd och social-och hälsovården överförs till landskapet Österbotten behöver missbrukarvården en ny värdorganisation. Därför har man fört preliminära diskussioner med kommunerna om att Malax kommun skulle ta över Pixnekliniken.

Kårkulla samkommun beslöt vid sitt möte i oktober 2016 att missbrukarvårdens verksamhet i samkommunens regi upphör den sista juni i år.

Malax kommundirektör Mats Brandt konstaterar i sin beredning till stadsstyrelsen att missbrukarvård på svenska är en stor angelägenhet för kommuninvånarna.

Eftersom Kårkulla har beslutat att avsluta verksamheten handlar det inte om att överlåta verksamheten till Malax kommun utan om att Malax kommun skulle starta upp verksamheten på nytt från och med den 1 augusti i år.

Prissättningen ses över

Arrangemanget skulle bygga på ett värdkommunavtal och en direktion för att ge samarbetskommunerna insyn i verksamheten. Prissättningen skulle också ses över. Förslaget är att den tidigare tillämpade årsavgiften skulle sänkas och istället skulle dygnspriserna höjas.

Budgeten skulle baseras på Pixneklinikens nuvarande personalstyrka och en förstärkning med en tjänst. Årsbudgeten för 2017 skulle ändå landa ungefär på nuvarande nivå, omkring 560 000 euro brutto.

Malax kommunstyrelse behandlar ärendet vid sitt möte på måndag.

Enligt förslaget ska kommunen inom februari begära utlåtanden från de tvåspråkiga kommunerna i Österbotten om att ingå ett samarbetsavtal kring missbrukarvården vid Pixnekliniken. Man ska också ge andra tvåspråkiga kommuner möjlighet att ansluta sig till avtalet.

Pixnekliniken är den enda instansen som ger missbrukarvård på svenska i Finland.

Läs också