Hoppa till huvudinnehåll

500 år gammal musik lockar fortfarande

gravyr föreställande Elisabet I av Francis Delaram
Drottning Elisabet I, musikens och konstens beskyddarinna. gravyr föreställande Elisabet I av Francis Delaram Bild: Renässansmusikfestivalen Aurore Elisabet I av England,renässansmusikfestivalen aurore

Renässansmusikfestivalen Aurore ordnas nu för tredje gången och har etablerat sig i huvudstadens musikliv. Det finns av allt att döma ett särskilt intresse för denna musik just nu och trots att musiken är i snitt 500 år gammal är den förvånansvärt aktuell i många hänseenden.

Det anser en av de medverkande musikerna, sopranen Tuuli Lindeberg, som på lördag 21.1 bjuder på en afton med engelsk renässansmusik tillsammans med cembalisten Matias Häkkinen och blockflöjtsensemblen Q Consort. För trettio år sedan upplevde barockmusiken ett uppsving och motsvarande lyft förefaller vara aktuellt för renässansmusiken just nu.

Tuuli Lindebergs väg till tidig musik gick via pianostudier vid Östra Helsingfors musikinstitut och studier för att bli musikteorilärare till professionell sångare. Hon upptäckte sin röst som ung vuxen och bestämde att hon sadlar om, vilket har gett resultat. Lindeberg blev färdig musikmagister med sång som huvudämne och jobbar i dag mest som frilans. Det betyder konserter för det mesta i hemlandet, hon har ett kontinuerligt samarbete med en barockensemble och undervisar också en aning vid Sibelius-Akademin.

Repertoaren består främst av musik från renässans och barock, men också nutida musik. I själva verket sjunger hon gärna musik från alla epoker, men hennes röst har kvaliteter som passar bäst för tidig musik och modern musik.

- Dessa tidsperioder - renässansen, barocken och nutiden - har något gemensamt. På något sätt är kraven på musikerna likriktade, menar Lindeberg.

Sopranen Tuuli Lindeberg
Tuuli Lindeberg Sopranen Tuuli Lindeberg Bild: Copyright Heikki Tuuli 2009 Tuuli Lindeberg,renässansmusikfestivalen aurore

Renässansmusikfestivalen Aurore är en utmärkt möjlighet för Lindeberg att få demonstrera kärnan i hennes musikerprofil.

- Renässansmusik är i hög grad kammarmusik, och man måste kunna jobba balanserat ihop med hela ensemblen för bästa resultat. Man måste ha studerat stilepoken och dess tonsättare, ha kännedom om repertoaren, och i synnerhet vara medveten om tidens språkliga uttal, rent historiskt.

Hovmusik från Elisabet I:s tid

Under tidigare år då Lindeberg för det mesta sysslade med barockmusik gjorde hon ett noggrant arbete med att bekanta sig med källorna och samma forskningsarbete har ägt rum nu med renässansmusiken och dess repertoar. Viktiga och centrala delar av renässansen är litteraturen, det vill säga sångernas texter och poesin, men också de samhälleliga frågorna. Det gäller att komma underfund med varför en text har skrivits och vad tonsättaren har funderat på då texten har klätts i toner.

Tuuli Lindeberg bjuder i sin konsert inom Aurorefestivalen på en bukett med engelsk renässansmusik. Konsertens titel, In Her Majesty’s Service, fokuserar på hovmusiken från Elisabet I:s tid. Också med tanke på den konserten har Lindeberg fördjupat sig i epokens litterära och musikaliska källor. Renässansen är epoken som öppnade för nya ideal och värderingar efter den mörka medeltiden, men det politiska maktspelet och spänningarna bland makthavarna går det inte att ta miste på, då som nu.

De tonsättare och poeter som vågade lyfta fram samhällsfrågor via konsten blev inte nödvändigtvis så populära och för en del kunde ett utspel inom konsten betyda slutet. Till exempel Earlen av Essex försökte kommentera samhällsförhållandena med musikens hjälp vilket drottningen inte gillade, därmed fängslades Earlen som slutligen dog i fångenskap.

- Ju mer man läser om bakgrunden till musiken och den tillvaro som den tillkom i, desto mer fascinerad blir man. Jag vill att publiken också ska få känna av dessa spänningar, säger Lindeberg.

Fullständig kontroll

Som musiker och sångare behöver man vara kanske mera nyanserad då man sjunger renässansmusik. Man ska sjunga med naturligt frisk sångteknik, men som en form av kammarmusik kräver renässansmusiken mycket färger och flexibilitet, man ska vara ett instrument bland andra instrument, inte en solist utan en del av en helhet. Samtidigt är man mycket utsatt, allting hörs, också misstagen och de minsta detaljerna.

- Man måste vara tekniskt i sådan form att man har full kontroll över sitt instrument, rösten. Och det har föregåtts av många års hårt arbete, menar Tuuli Lindeberg.

Kommer konserten på lördag inom Aurorefestivalen att låta som det lät för 500 år sedan då musiken kom till? Lindeberg menar att man inte ska rekonstruera utan helt enkelt vara historiskt informerad, hon uppträder för dagens publik med dagens medel. Trots att vi kan ta del av tiden genom litterära källor vet vi ju egentligen inte exakt vilka estetiska värderingar som man hade, vi kan bara bilda oss en uppfattning eftersom det inte finns några inspelningar att tillgå.

- Man måste bara våga fatta ett beslut som man kan stå bakom, huvudsaken är att musiken lever.

Engagerad och kunnig publik

Folkrörelsen för tidig musik, renässans och barock, har den förändrats? Personligen upplever Tuuli Lindeberg att det finns en mycket entusiastisk publik för konserter med tidig musik. All respons som kommer tyder också på att publiken är sakkunnig. I synnerhet sådana konserter som äger rum i huvudstadsregionen kan man känna hur publiken lever med och är koncentrerad.

Tuuli Lindeberg har många favoriter bland sångerna hon framför. Men det som är gemensamt för alla är stämningen och den vackra poesin som de företräder.

- Alla dessa vackra sånger och sköna texter kan upplevas av dagens publik som en levande historisk fläkt från 500 år tillbaka. Människorna idag är som då. Trots tidsepokernas växlingar har mänskligheten inte förändrats.

Renässansmusikfestivalen Aurore ordnas 19-22.1.2017. Konserterna äger rum i Pauluskyrkan i Helsingfors.