Hoppa till huvudinnehåll

Officersmässen i Dragsvik fick tilläggstid

Röd tegelvägg.
Officersmässen ligger på Nylands brigads område i Dragsvik. Röd tegelvägg. Bild: Yle / Robin Lindberg Ekenäs,dragsvik garnison,Raseborg

Officersmässen i Dragsvik får fortsätta att verka i sina nuvarande lokaler tills vidare.

Eftersom officersmässen är inne på militärt område har civila inte tillgång till fastigheten. Hyreskontraktet fortsätter därför att gälla tills stadsplanen för området ändras så att det blir fri tillgång till fastigheten.

Försvarsmakten hyr totalt 24 klubblokaler runt om i Finland. Före julen blev det klart att över hälften av de hyreskontrakten sägs upp på grund av försvarsmaktens sparprogram.

Det är det statliga fastighetsbolaget Senatsfastigheter som äger huset där officersmässen verkar i Dragsvik.

Ursprungligen var det meningen att hyreskontraktet för officersklubben i Dragsvik skulle upphöra från och med årsskiftet.

Läs också