Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgare vill skjuta fyra vargar

Vargarna kommer nära bebyggelse i sydvästra Finland.
Privatpersoner har lämnat in ansökan om dispens till Finlands viltcentral för att få fälla fyra vargar i Västnyland. Vargarna kommer nära bebyggelse i sydvästra Finland. Bild: Yle/Harri Alanne varg,Vargjakt,vargskräck

Två privatpersoner i Karis och Tenala har ansökt om dispens för att få fälla totalt fyra vargar som rör sig i Västnyland och Salo. Jaktchef Visa Eronen på Finlands viltcentral säger att besluten fattas inom kort.

Ansökan som skickats in från Karis gäller delar av de områden som Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening, Ekenäsnejdens jaktvårdsförening och Karis jaktvårdsförening sköter.

Området man söker dispens för är 31 000 hektar och där vill man skjuta två vargar. På området har man observerat två vargar under det senaste året.

Privatpersonen i Tenala vill ha dispens för två vargar som rör sig på ett område som sköts av Tenala jaktvårdsförening, Pojo jaktvårdsförening, Kiskon piirin riistanhoitoyhdistys och Perniönseudun riistanhoitoyhdistys.

Området är drygt 173 000 hektar och där har man observerat en flock på sex vargar.

Vargar har synts 42 gånger på gårdar

I Ingå, Snappertuna och Karis vill man skjuta två vargar eftersom de inte är folkskygga. De syns även på dagarna och man har 175 officiella observationer sedan början av 2016.

Man har också noterat 42 gårdsbesök och vid flera observationer har vargarna rört sig inom 50 meter från en människa. Tio meter är det närmaste en varg har varit en människa.

Vargar
Sommaren 2015 observerades fyra vargungar av en lokal jaktförenings viltkamera i gränstrakterna mellan Salo och Raseborg. Vargar Bild: Finlands Jägarförbund varg,djur

Sommaren 2016 dödades sju får vid två tillfällen. Man har också sett en varg som dödat ett rådjur 50 meter från ett bostadshus.

Jakt med hundar som är lösa har så gott som upphört eftersom ingen vågar släppa hundarna lösa i fall de blir dödade av varg, skriver man i ansökan om dispens.

Hunden försvann

I ansökan från Tenala skriver man att en hund som vaktade får i Raseborg antagligen har attackerats av en varg i november 2016. Ägaren har aldrig hittat hunden, men gissar att en varg varit framme eftersom man sett vargspår i området.

I december sköt jägare varningsskott då en varg kom mellan en jägare och en hund. Det här hände mellan byn Aijala i Kisko och Skogböle i Raseborg. Samma dag såg jägarna vargar flera gånger. Avståndet till dem var under 100 meter.

På det här området har man observerat 43 gårdsbesök 2015 och i fjol var antalet 81.

Det finns tidvis vargar i hela Västnyland

Visa Eronen, jaktchef på Finlands viltcentral, säger att det sannolikt rör sig vargar tidvis i hela Västnyland, förutom de vargar som man nu söker dispens för.

Det finns observationer även i Lojo, Karislojo, västra Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Naturresursinstitutet räknar med att det i slutet av februari 2016 fanns 200-235 vargar i hela Finland. 2015 var antalet 220-245 i januari, före stamvårdande jakt.

Det finns 32-38 flockar i hela landet enligt den senaste mellaninventeringen i december 2016. År 2015 fanns det 34-38 flockar.

I mitten av mars 2016 uppskattade Naturresursinstitutet att 11-12 flockar rör sig mellan Finland och Ryssland, de övriga håller sig i Finland.

Siffrorna för 2016 är efter den stamvårdande jakten.

43 individer fälldes inom ramen för den stamvårdande jakten 2016. Totalt dog 78 vargar. Siffran visar all känd dödlighet. Orsakerna är bland annat avlivande med polisbeslut, trafikolyckor, skaderelaterade dispenser och sjukdomar.

Enligt Jord- och skogsbruksministeriets förordning får man fälla högst 53 vargar med jakt år 2016-2017. Det här gäller efter den 28 december 2016.

Denna förordning trädde i kraft den 28 december 2016 och gäller till och med den 31 juli 2018.

Finlands viltcentral har de två senaste vintrarna beviljat dispens så att jakten avslutas innan parningstiden börjar. Vargarnas parningstid är oftast från slutet av februari och i mars.

Personerna ansöker om tid till den 15 februari för att skjuta vargarna.

Jaktchef Visa Eronen på Finlands viltcentral berättar att det uppskattas ta 2-3 veckor från det att ansökan lämnats in tills viltcentralen fattat beslut om dispenserna beviljas eller inte.

Är fyra vargar många eller inte?

Visa Eronen vill inte ta ställning till om fyra fällda vargar är många eller inte för Ingå, Raseborg och Salo.

- Det beror på hur man ser på saken. På det ena området vill man fälla två vargar där det rör sig två vargar, om man beviljar dispens så handlar det ju om hela förekomsten på det området.

En del av dem som följt vargarna i Ingå, Snappertuna och Karis anser också att det finns uppgifter som pekar på att det finns en tredje varg som hör till gruppen.

Och på det andra området försvinner en tredjedel av vargarna om man skjuter två vargar av sex.

- Man får själv fundera på om det är mycket eller litet.

En död varg ligger vid en vägren.
I september 2016 blev en varg överkörd i Tenala. En död varg ligger vid en vägren. Bild: Daniela Majasola varg,Tenala,olyckor,Raseborg,Västnyland,överkörd

Visa Eronen berättar att ett vargpar i genomsnitt får fem valpar om året. Vargstammen klarar av en dödlighet på 30 procent årligen utan att den minskar.

Blir en ansökan förkastad om man vill fälla två vargar på ett område där det finns två vargar?

- Jag uppskattar inte på förhand vad beslutet blir, säger Eronen.

Information samlas in innan beslut fattas

Då Finlands viltcentral har beviljat dispens för att skjuta till exempel varg, så kan det finnas vissa villkor med i tillståndet. Där kan viltcentralen precisera om det till exempel är i första hand ungdjur eller djur som har vistats på gårdsplan som ska fällas.

Men innan man kommit så långt ska viltcentralen samla in den information som behövs för att besluten kan fattas. Visa Eronen berättar att man samlar information av myndigheter och andra parter som kan ha de upplysningar som viltcentralen behöver för att fatta ett beslut.

Då beslutet är fattat så skickas det till den som sökt om dispens och till vissa andra parter. Det är till exempel polisen, Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare och jaktvårdsföreningar, så att de också vet om varg får fällas eller inte.

De lokala och regionala naturskyddsföreningarna informeras också så att de vid behov kan överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen.

Viltcentralens beslut publiceras också på webben några dagar efter att beslutet fattats.

Läs också