Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsministern oroad över avhoppare från reserven

Försvarsminister Jussi Niinistö 20.06.2016.
Försvarsminister Jussi Niinistö Försvarsminister Jussi Niinistö 20.06.2016. Bild: All Over Press/ Petteri Paalasmaa Jussi Niinistö,Niinistö,Försvarsminister

Försvarsminister Jussi Niinistö är bekymrad över de reservister som väljer att lämna reserven och bli civiltjänstgörare i stället.

Under rekordåret 2015 ansökte närmare tusen reservister om att få bli civiltjänstgörare, mot några hundra om året tidigare. Under 2016 var antalet ansökningar över 700.

Niinistö anser att fenomenet än så länge inte är ett stort problem i sig, men han kommer invändningar på ett principiellt plan.

Man ska inte kunna lämna reserven så där bara, och man får inte lämna Finland utan försvar bara för att man inte gillar militärtjänsten. De här avhopparna undergräver förtroendet för vårt system, säger Niinistö.

Niinistö framhöll att den allmänna värnplikten är ett kostnadseffektivt system och i själva verket det enda sättet att ordna försvaret i ett stort och glest befolkat land som Finland.

Den som lämnar reserven måste delta i ett vanligtvis fem dagar långt kompletteringsläger för civiltjänstgörare.

Niinistö talade vid öppnandet av den 220:e Försvarskursen i Helsingfors i dag.

Vapenvägrarförbundet kritiserar Niiinistö

Vapenvägrarförbundet kritiserar försvarsministern som i sitt tal ifrågasatte bevekelsegrunderna hos många av dem som valt att bli vapenvägrare.

Niinistö sade i talet att han har svårt att tro att flera hundra personer efter fullgjord militärtjänstgöring plötsligt skulle anse att det strider mot deras övertygelse att bära vapen.

Vapenvägrarförbundet säger i ett pressmeddelande att övergången till civiltjänstgöring baseras på rätten till åsikts- och samvetsfrihet som i sin tur garanteras av finsk lag och internationella avtal.

I åsiktsfriheten ingår en möjlighet ändra åsikt, och att tala om desertering i sammanhanget är ett uttryck för dålig smak, framhåller förbundet.

Vapenvägrarförbundet säger sig ha kontaktat hundratals nyblivna vapenvägrare under de senaste åren.

Väldigt många av dem har enligt förbundet sagt att deras beslut påverkats av det spända politiska läget i Europa som fått många att tvivla på en säkerhet som bygger på vapen.

Många har också nämnt Finlands närmande till Nato som ett motiv till beslutet att bli vapenvägrare.

Artikeln uppdaterades 23.1.2017 klockan 14:40 med en mellanrubrik och Vapenvägrarförbundets pressmeddelande med anledning av Niinistös tal.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes