Hoppa till huvudinnehåll

Fortfarande oenighet om Borgådirektörers löner

Fredrick von Schoultz, Pia Nurme och Hilding Mattsson
Fredrick von Schoultz, Pia Nurme och Hilding Mattsson. Fredrick von Schoultz, Pia Nurme och Hilding Mattsson Bild: Yle/Fredrika Sundén (bilderna till höger och vänster); Borgå stad (bilden i mitten) hilding mattsson,Borgå,chefer

Länge har saken dryftats i Borgå stadsstyrelse och länge har frågan väckt debatt på sociala medier. Inte heller på måndag kväll lyckades stadsstyrelsen nå enighet.

Ärendet var uppe till behandling för första gången i stadsstyrelsens möte den 19 december i fjol. Då återremitterades ärendet till ny beredning. Vid stadsstyrelsemötet på måndag kväll gick det på samma sätt.

Det gäller stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag om löneförhöjningar till biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, bildningsdirektör Hilding Mattsson och social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.

Tudelad styrelse

Stadsdirektörens ursprungliga förslag var att löneförhöjningen skulle träda i kraft den första april. Det nya förslaget var årsskiftet, men inte heller den förändringen var tillräcklig för att klubba igenom ett positivt förslag.

- Styrelsen är fortfarande tudelad i den här frågan. Orsaken till att vi röstade om en återremittering, var att vi inom styrelsen inte i den här frågan ville rösta om ett ja eller ett nej, säger Jaakko Jalonen (SDP).

Jalonens förslag var att lönerna inte höjs och han fick stöd av Markku Välimäki (Saml). Stadsstyrelsens viceordförande Berndt Långvik (SFP) föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning och fick också stöd för det. Beslutet blev att rösta om en återremittering.

Oklar tidtabell

Rösterna föll 7-6 till förmån för en återremittering, vilket betyder att det blir åtminstone en runda ytterligare i stadsstyrelsen. När ärendet kommer upp på nytt, är oklart.

- Vi vet inte när frågan kommer upp. Det kan vara att saken behandlas på vårt möte redan nästa vecka, den 31 januari, eller så går det till därpå följande styrelsemöte den 6 februari, eller kanske rentav till efter kommunalvalet, säger Jalonen.