Hoppa till huvudinnehåll

Malax blir värdkommun för Pixnekliniken

Pixnekliniken i Malax
Pixnekliniken i Malax Bild: Yle/Patrick Stenbacka pixnekliniken

Kommunstyrelsen i Malax beslöt att kommunen tar över Pixnekliniken. Nu vill man få flera kommuner med sig och stärka missbrukarvården.

- Vi vill inte att det blir något avbrott i Pixneklinikens verksamhet, den behövs. Vi vill också bidra till utvecklingen och stärka på personalsidan, säger kommundirektör Mats Brandt.

Målet är att Pixnekliniken ska blir starkare än tidigare. Nu vill Malax kommun i raska tag få flera kommuner med sig. Man kommer att begära utlåtanden från svenskspråkiga kommuner i Österbotten om ett samarbetsavtal kring missbrukarvården.

- Vi vill tillvarata den kompetens som finns på Pixne men också bidra till utvecklingen, säger Brandt.

Fram till landskapsreformen

Arrangemanget kommer att bygga på ett värdkommunavtal och man kommer också att se över prissättningen. Malax kommun förbinder sig att vara värdkommun fram tills landskapsreformen.

- Vi går ödmjukt in i detta. För att göra stora steg i missbrukarvården måste det ske på betydligt bredare axlar och därför bjuder vi in andra aktörer och samarbetspartners, säger Brandt.

Frågan om klinikens framtid är angelägen för kommunen.

- Det är fråga om arbetsplatser och kommunen har en image som en kommun med mycket kompetens inom detta område, säger Brandt.

Kårkulla avslutar verksamheten den sista juli och den första augusti tar Malax över.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten