Hoppa till huvudinnehåll

Nytt nordiskt varuhus kan komma till Läpp i Karis

Området som heter västra Läpp i Karis
På det här området invid AD-center i Karis kan komma ett varuhus. Området som heter västra Läpp i Karis Bild: Yle/ Maria Wasström läpp i karis

En nytt nordiskt varuhus kan etablera sig vid riksväg 25 i Läpp i Karis. Dessutom vill företaget bakom projektet också få en tomt för en kallmack på området.

Bolaget Sjaelsö har i flera år haft en så kallad planeringsreservation för området som ligger nära AD-center vid avtaget till Västra omfartsvägen.

Sjaelsö vill nu ytterligare förlänga reservationen samt utvidga den en aning. Stadsstyrelsen i Raseborg gav planerna grönt ljus på sitt möte på måndagen (23.1).

4000 kvadratmeter

Bolagets representant i Finland skriver per e-post till Raseborgs stad att företaget har förhandlat med en känd nordisk varuhuskedja om en 4 000 kvadratmeter stor affär på området. Men beslut om etablering fattas först i början av det här året.

Som alternativ föreslår Sjaelsö att Raseborgs stad förhandlar direkt med varuhuskedjan. Det här motiveras med att priset om 200 euro per våningskvadratmeter kan vara för högt för varuhuskedjan.

Sjaelsö vill också få en tomt för en kallmack på området. Kallmacken kräver en planeändring.

Ärendet om planeändringen remitterades ändå enhälligt på måndagens stadsstyrelsemöte.

Hela området som Sjaelsö är intresserat av är knappt 3 hektar stort och har en byggrätt på drygt 9 000 kvadratmeter.

Den gamla reservationen gick ut vid årsskiftet men den förlängs nu att gälla endast till slutet av april.

Artikeln uppdaterades 23.1 klockan 20.40 med beslutet från Raseborgs stadsstyrelse där styrelsen godkände en förlängning av avtalet. I den ursprungliga artikelns stod "Sjaelsö vill också få en tomt för en kallmack på området. Också det går staden med på om styrelsen på måndag besluter så som stadsdirektören föreslår. Kallmacken kräver en planändring som startar på samma styrelsemöte.". Texten ändrades efter stadsstyrelsemötet till "Sjaelsö vill också få en tomt för en kallmack på området. Kallmacken kräver en planeändring. Ärendet om planeändringen remitterades ändå enhälligt på måndagens stadsstyrelsemöte."

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland