Hoppa till huvudinnehåll

Omöjligt att slopa skolsvenskan helt under regionalt språkförsök

En kvinna skriver på en tavla i ett klassrum.
En kvinna skriver på en tavla i ett klassrum. skolelev

Det går inte att slopa skolsvenskan helt i samband med det språkförsök som regeringen förbereder som bäst. De som vill läsa svenska ska kunna göra det även under försöket. I slutändan är det den enskilda eleven som väljer att vara med eller inte.

Skolan måste undervisa i svenska om en elev så önskar, säger man vid Undervisnings- och kulturministeriet i dag.

Språkförsöket ska alltså vara frivilligt. Det här kommer säkert att minska på kommunernas intresse att vara med i försöket. Det är en resursfråga att ordna undervisning i flera språk samtidigt.

Avgörande hur språkförsöket avgränsas

Enligt regeringens planer ska ett regionalt språkförsök börja i höst. Tanken är att den obligatoriska skolsvenskan ersätts med något annat språk. Det är framförallt Sannfinländarna som vill avskaffa den obligatoriska skolsvenskan.

Regeringen håller på och förhandlar om hur språkförsöket ska avgränsas så att det inte bryter mot grundlagen.

Regeringens ministerarbetsgrupp inom utbildningsfrågor tampas med hur försöket ska genomföras. Det som man ännu inte kommit överens om är var och i hur bred omfattning försöket ska genomföras och hur länge det ska pågå.

Dessutom krävs det en tidsbunden ändring i grundundervisningslagen.

Eleven ska veta följderna

Det som i framtiden kan bli problematiskt för eleven är att det i exempelvis flera statliga tjänster krävs svenskkunskaper. Och det här ska eleverna som går med på slopad skolsvenska vara medvetna om.

Eleverna ska veta vilka följder det kan få om de inte lär sig svenska i grundskolan. Och även om en kommun beslutar att vara med i språkförsöket så är det i sista hand eleven eller elevens föräldrar som väljer att vara med eller inte, förklarar man på Undervisnings- och kulturministeriet.

Ministerarbetsgruppen har redan behandlat språkförsöket några gånger men ska fortsätta behandlingen under våren. Målsättningen är att få till ett förslag som kan skickas på remissrunda så att den tidsbundna ändringen i grundundervisningslagen kan göras och försöket kan börja som planerat i höst.

Det att behandlingen tar länge och är svår är inget ovanligt i frågor som har med det svenska språket att göra. Det är svåra frågor med många aspekter och i den nuvarande regeringen är det också många viljor som ska samsas.

Läs också