Hoppa till huvudinnehåll

Så här undviker du halkolyckor

Person som halkar.
Arkivbild. Person som halkar. Bild: YLE / Antti Karhunen halka,Kärnis,vinter,vinterunderhåll,halt

Hundratals faller och slår sig årligen i Helsingfors. Det här säger sektionschef och överläkare Nina Lindfors vid Tölö sjukhus. Hon kommer också med några tips för att undvika halkolyckor.

- Så fort som det blir halare utomhus har vi fler patienter. Under den senaste månaden har antalet ökat, men våra siffror över antalet patienter är på samma nivå som under tidigare år, säger Nina Lindfors.

Lindfors säger att det handlar om hundratals patienter årligen.

- I bland har vi rusning på sjukhuset, men i princip ska man få vård inom en timme eller lite på. Beroende på skadan behandlas den inom några timmar till några dagar, säger Lindfors.

"Händer väldigt plötsligt"

Lindfors säger att de vanligaste skadorna är en fraktur på handleden eller vristbrott.

- De uppstår när man tar emot med handen när man faller. Också axeln och benen är utsatta. De flesta skador är inte allvarliga och kräver ingen operation.

Vi ser flera patienter i arbetsför ålder eftersom de rör sig mer och då ökar också risken för att halka.― Överläkare Nina Lindfors

Lindfors säger att riskgruppen när det gäller halkskador inte är äldre, som man kanske tror.

- Vi ser flera patienter i arbetsför ålder eftersom de rör sig mer och då ökar också risken för att halka.

Har du några tips på hur halkolyckor kan undvikas?

- Bäst undviker man olyckor genom att röra sig lugnt och långsamt. Man ska se efter hur man stiger och hur man går. Och så ska man undvika isiga gator och om man har möjlighet ska man använda halkskydd. En olycka kommer plötsligt och så ligger man på marken. Det kan hända vem som helst.

Halkoffer kan söka ersättning från staden

Om en halkolycka kan härledas till att byggnadskontoret i Helsingfors inte har sandat vägen kan staden bli ersättningsskyldig. Byggnadskontorets jurist fattar årligen tiotals beslut om ersättningar för halkolyckor.

Enligt ett färskt beslut får en person en ersättning på 2 200 euro för en halkolycka vid metrostationen i Botby.

I många fall avslår ändå staden ansökan om ersättning. Så gick det för den som i november halkade i Britas. Staden svarar på ansökan om ersättningen med att vägen har plogats flera gånger under dagen då olyckan skedde. Staden har inte saltat vägen eftersom nyttan av det blir kortvarig om det faller rikligt med snö.

I framtiden kommer staden att i större utsträckning än nu ansvara för vinterunderhållet på gator och vägar.

- En del fastigheter sköter underhållet mycket bra, medan andra sköter det sämre. Målsättningen är att alla invånare får en jämställd behandling när det gäller vinterunderhåll, säger underhållsingenjör Anna Tienvieri på byggnadskontoret i Helsingfors.

Nu ansvarar staden för underhållet av trottoarerna i stadskärnan och i bland annat Böle, Gumtäkt, Mejlans och bortre Tölö. På lång sikt är det alltså meningen att staden tar hand om vinterunderhållet på alla trottoarer i Helsingfors.