Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete med turism och näringsliv – så utvecklas Lilla Hanken om Axxell tar över

Åbo Yrkesinstitut
Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning röstade 19.1 för att utbildningen vid Lilla Hanken, det vill säga Åbos svenskspråkiga datanom- och merkonomutbildning i framtiden ska hållas i Axxells regi.

Utbildningen flyttas i så fall till Aboa Mare där Axxell sedan tidigare har sin utbildning i sjöfart och från och med nästa höst också utbildningen i turism.

Axxell själva betonar behovet av en stark merkantil utbildning i Åbo. Antalet sökande har varit lägre än vanligt de senaste åren, men det finns i dagens situation inga planer på att ändra på eller byta ut själva utbildningarna.

- Utbildningsbehovet förändras ju, men så länge vi har sökande till datanom- och merkonomutbildningarna så fortsätter vi som vanligt, berättar Axxells rektor Lena Johansson.

Johansson betonar fördelarna med att utbildningen övertas av Axxell.

- Jag tror att osäkerheten har skrämt studerande, därför är det bra att utbildningen blir en del av en större helhet, anser Johansson.

Flytten ska ge ökad attraktionskraft

Johansson tror att det låga sökarantalet ännu kan komma att öka.

- Utbildningen kan bli mer attraktiv då vi i samråd med turismutbildningen kan arbeta för en internationell miljö med nära kontakter till näringslivet. En satsning på språk och just internationalitet är en tänkbar profilering och jag tror att det med rätt marknadsföring kan locka nya studerande.

Det har talats om en brist på svenska närvårdare i Åboland. Kan linjerna komma att bytas ut om utbildningsbehovet förändras?

- Det finns ett begränsat antal potentiella studerande i Åbo och för att starta en ny utbildning måste antalet öka. Alla har inte sin yrkesutbildning på bakgården och det finns närvårdarutbildning på vuxensidan i Pargas.

Utvecklingen i Finland går mot större enheter för yrkesutbildning. Finns det orsak att vara orolig för att utbildningen i förlängningen försvinner från Åbo?

- Med de sparkrav som yrkesutbildningen utsätts för är ingenting säkert. Men det gäller att hålla yrkesutbildningens fana högt i Åbo. Så länge det finns studerande kommer vi också att erbjuda utbildning där.

För Lilla Hankens del går ärendet nu vidare till nämnden för fostran och undervisning i Åbo. Därefter ska beslut tas av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige. Om beslutet godkänns tar Axxell över utbildningen hösten 2018.

Axxells rektor Lena Johansson.
Lena Johansson. Axxells rektor Lena Johansson. Bild: Yle/Minna Almark Axxell,Lena Johansson,Västnyland,Raseborg