Hoppa till huvudinnehåll

Åland berörs inte av hälsovårdsreformen - landskapsavdrag föreslås

Ålands lantråd Katrin Sjögren
Ålands lantråd Katrin Sjögren (Lib) är nöjd över att en öppning nu finns för att gå vidare med ett Ålandsavdrag. Foto: Hasse Persson-Bru, Ålands Radio och TV. Ålands lantråd Katrin Sjögren Bild: Hasse Persson-Bru, Ålands Radio och Tv Åland,Katrin Sjögren,lantrådet

Finansministeriet har lyssnat på kritiken från Ålands landskapsregering när det gäller finansieringen av den planerade social- och hälsovårdsreformen.

Förslaget ska finansieras genom att höja statsbeskattningen men eftersom Åland står utanför reformen, då man har ett eget social- och hälsovårdssystem, föreslår Finansministeriet nu ett särskilt åländskt landskapsavdrag på 12,5 procent i inkomstskattelagen.

Avdraget motsvarar det belopp med vilket kommunalbeskattningen lättas i Finland då statsbeskattningen skärps i motsvarande grad.

- Det är ett bra förslag och det är ett förslag som vi inledningsvis kom med, men då var inte Finansministeriet intresserad av den här lösningen, säger Ålands lantråd Katrin Sjögren.

Hon säger att det nu finns en öppning och en vilja att gå vidare med ett Ålandsavdrag.

- Nu ska landskapsregeringen analysera förslaget och diskutera det med riket.

Förslaget innebär alltså att statsbeskattningen av förvärvsinkomster i princip också skärps för åländska skattebetalare, men att skärpningen motverkas av avdraget och att de åländska kommunerna inte behöver ändra sina kommunalskattesatser som de gör i resten av landet.

- Ett annat alternativ som vi hade var att överta inkomstbeskattningen, men det hade visat sig bli ännu mer komplicerat, säger Katrin Sjögren.

Reformen är tänkt att träda i kraft 2019 och riksdagen ska ännu behandla de lagändringar den förutsätter.

Text: Bengt Hannus, Ålands Radio och Tv