Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsdirektör Hilding Mattsson: "Halvbekanta frågar om min lön på gatan"

Bildningsdirektör Hilding Mattsson i Borgå
Hilding Mattsson. Arkivbild. Bildningsdirektör Hilding Mattsson i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén hilding mattsson

Frågan om huruvida tre Borgådirektörer ska få löneförhöjning eller inte har diskuterats flitigt bland stadsborna de senaste två månaderna.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår löneförhöjning för tre ledande tjänstemän: biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, bildningsdirektör Hilding Mattsson och social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.

På måndagskvällen skulle stadsstyrelsens fatta det slutliga beslutet, men politikerna var fortfarande oeniga.

Det handlar bland annat om huruvida direktörerna över huvud taget ska få löneförhöjning, hur stor den ska vara och tidpunkten för den.

Direktörernas löneförhöjning

  • Löneförhöjningarna behandlades i stadsstyrelsen för första gången den 19 december 2016.
  • Olika summor har förekommit i offentligheten. Det senaste förslaget är 513 euro per månad för biträdande stadsdirektören och 702 euro per månad för de två övriga direktörerna.
  • Politikerna har också bollat med olika tidpunkter. Först skulle förhöjningarna träda i kraft i april. Det senaste förslaget är den 1 januari 2018.
  • De tre direktörerna i fråga anställdes på nytt i somras, och direktörsavtalen förnyas. Löneförhöjningen diskuteras i samband med det här.

Hilding Mattsson, bildningsdirektör, tycker att det är svårt att säga hur det känns då hela Borgå diskuterar hans lön på gator, torg och sociala medier.

– Man är lite utanför tillika. Okej, man möter halvbekanta i gathörn och så vidare, och den första frågan kan handla om min lön. Så man får en känsla av att det intresserar.

Nu kan han få frågor om huruvida han ska få löneförhöjning eller inte.

– Jag svarar kanske med ett leende. Som jag sa är man ju själv lite ytterom processen och följer med från sidan.

Mattsson förklarar att han inte är ensam eftersom två av hans kolleger sitter i samma båt. Det gör att den offentliga debatten inte egentligen känns så mycket. I många andra tjänstefrågor är han mer ensam.

Han konstaterar dessutom att han som offentligt anställd är van vid att stå i rampljuset.

Förslaget bottnar i anställningsintervjuer

Har ni bett om löneförhöjning, eller varför ska era löner höjas?

– Bett och bett. När vi blev anställda så var vi med om intervjuer och där uttalade väl var och en sig på sitt sätt om de här anställningsfrågorna. Jag kan förstås inte över huvud taget uttala mig om mina kolleger.

Det är stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula som föreslår att ni ska få löneförhöjning, men kommer förslaget från er?

– Det kommer från diskussioner mellan mig och min chef i det här fallet.

Så du har bett om att få högre lön för det jobb du gör?

– Under våra utvecklingssamtal diskuterar vi frågor som gäller våra anställningsförhållanden. Jag vill inte gå närmare in på de diskussionerna nu. De sker ju förstås i förtroende.

En enkel fråga att diskutera

Hilding Mattsson tror att frågan om direktörernas eventuella löneförhöjning är en fråga som är enkel att greppa för vanliga människor.

Pengar är något som alla har att göra med i vardagen, och en betydligt enklare sak att diskutera än många andra kommunala frågor.

Nu fortsätter alltså diskussionen och stadsstyrelsens beslut låter ännu vänta på sig. Mattsson säger att han jobbar på som vanligt medan processen går vidare.

– Beslutsfattarna fattar kanske ett beslut sedan när de tycker att tiden är mogen. Jag behöver inte fundera så mycket på vad jag ska göra. Arbete finns det ju varje dag.

Hilding Mattsson intervjuades av Frida Frankenhaeuser i Yle Vega Östnylands morgonsändning.