Hoppa till huvudinnehåll

Planen för Nordanå-Lövböle vindpark remitteras

Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt
Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt Bild: Bengt Östling/YLE danmark

Rundorna kring Kimitoöns vindkraftssatsning fortsätter då kommunstyrelsen remitterade delgeneralplanen till tekniska nämnden för ny beredning. Kommunstyrelsen var enhällig i frågan.

- Det är ett ärende som har behandlats länge och som vi vill få klart, så den nya beredningen kommer tillbaka snart, säger kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist.

Fri Samverkans ordförande Rune Friman framförde i Åbo Underrättelser 19.1 sin åsikt om att kommunstyrelsen ska låta bli att ta initiativ i vindkraftsfrågan. Det berodde på att Egentliga Finlands Energi, vindkraftsbolaget som skulle bygga vindparken i fråga anhållit om att att avbryta sin bygglovsansökan.

Enligt Friman var styrelsen ändå enhällig eftersom man på mötet fick veta att kommunen på fredag ska hålla ett möte med Egentliga Finlands Energi.

- Bollen är hos EFE nu, och på fredagens möte kommer det bli klart om de vill gå vidare med det här eller om de har andra planer. Som kommun är det inte vi som ska ta iniativet, anser Friman.

En plan för området godkändes redan 2014, men beslutet upphävdes av Åbo förvaltningsdomstol på grund av jäv. I den nya beredningen ska kommunen se till att både lagenligheten och förfarandet är riktigt från början. Hela planeringen behöver ändå inte göras om, utan det räcker med ett beslut utan jäviga i salen.

På mötet föreslogs också enhälligt att Raimo Parikka som enda sökande väljs till vd för Kimitoöns vatten på halvtid. Styrelsen föreslog också enhälligt att Cecilia Fredriksson ges befrielse från sina förtroendeuppdrag som ersättare för SFP i fullmäktige och som medlem i kultur- och fritidsnämnden, på grund av flytt till annan ort.