Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå kommunstyrelse säger ja till HRT

halv 9 på morgon 12 januari 2016, P-tåget mot flygstation
Sjundeå vill bli en del av det omfattande kollektivtrafiknätet i huvudstadsregionen. halv 9 på morgon 12 januari 2016, P-tåget mot flygstation Bild: Yle/Helena von Alfthan snöproblem

Ett medlemskap i Helsingforsregionens trafik (HRT) beräknas kosta Sjundeå kommun mellan 500 000 och 700 000 euro per år. Det är mera än dagens kostnader, men kommunstyrelsen i Sjundeå föreslår ändå fullmäktige att kommunen ska godkänna kostnaderna och gå med i kollektivtrafiksamarbetet.

Hur stora kostnaderna sist och slutligen blir beror på hurudan servicenivån blir och hur många passagerare som använder sig av tåget.

Färre passagerare

Efter att Y-tågstrafiken återupptogs i kommunens och HRT:s regi våren 2016 ändrades tågtidtabellerna. Det ledde till ett visst passagerarbortfall eftersom de populära tågturerna klockan 8 på morgonen från Sjundeå samt 15 och 17 från Helsingfors till Sjundeå inte längre kördes.

Det ledde till att antalet passagerare som steg av och på tåget i Sjundeå minskade med nästan 30 procent från år 2015 till år 2016.

Många valde att stiga av och på tåget i Kyrkslätt istället.

Nu räknar kommunen med fyra avgångar från Sjundeå och fyra avgångar till Sjundeå per dag, också veckoslut, säger kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

Kvällståg

Sjundeå kommun har också diskuterat möjligheten att betala ett eller två sena tåg till och från Karis. Men det måste ske i samarbete med Raseborg, säger Isotupa och konstaterar att det blir rätt så dyrt.

- Två tåg på kvällen - ett klockan 22 och ett vid midnatt - innebär kostnader på cirka 600 000 euro per år, säger han.

Det sena tåget kunde stanna i Karis och sedan köra tillbaka följande morgon 6-tiden, konstaterar Isotupa.

Sjundeå skulle vara beredd att betala cirka 20 procent av kostnaderna så merparten skulle falla på Raseborgs axlar.

- Raseborg har ju en svag ekonomi så frågan är om de är intresserade, säger han.

Läs mera:

Y-tåget stannar på Sjundeå station.

Kollektivtrafiken: Sjundeå kryper upp i en trygg famn men det kostar

Sjundeå behöver det stöd Helsingforsregionens trafik kan ge. Därför ska kommunen nu i skyndsam takt anhålla om medlemskap i HRT trots att priset blir betydligt högre än i dag.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland