Hoppa till huvudinnehåll

De östnyländska kommundirektörerna oroar sig för vårdreformen

Sjukvårdare på ett sjukhus
Illustrerande arkivbild. Sjukvårdare på ett sjukhus Bild: Yle / Mika Kanerva vårdare

Kommuninvånarnas synvinkel har inte beaktats tillräckligt då den kommande vård- och landskapsreformen har diskuterats. Det skriver de östnyländska kommundirektörerna i ett gemensamt ställningstagande.

Diskussionen har mest kretsat omkring organisationer, organisationsmodeller och fastigheter.

Nu är de östnyländska kommundirektörerna oroliga över vård- och landskapsreformen, och hur den påverkar enskilda kommuninvånare.

– För Nylands del skulle det vara viktigt att skapa en vision där man tar hänsyn till verksamhetsförutsättningar i hela landskapet, säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett gemensamt ställningstagande från kommundirektörerna.

Kommundirektörerna tycker att det är särskilt viktigt att säkra en genuin och effektiv närdemokrati då verksamhetsmiljön förändras.

Aktiva kommunledare

Kommunledarna i Borgå, Lovisa, Sibbo, Lappträsk, Mörskom, Askola och Borgnäs samlas regelbundet. De samarbetar tätt för att säkra livskraften i östra Nyland, enligt ställningstagandet.

– Vi strävar efter att påverka förändringarna genom att aktivt vara med i arbetsgrupper och genom att lyfta fram frågor att tänka på både på kommun- och landskapsnivå, säger Jukka-Pekka Ujula.

Enligt kommundirektörerna orsakar den extremt strama tidtabellen, det fragmenterade informationsflödet och den komplicerade helheten risker för att förändringarna inte förverkligas som planerat.

Jukka-Pekka Ujula.
Arkivbild av Jukka-Pekka Ujula. Jukka-Pekka Ujula. Bild: Yle/Jonas Blomqvist jukka-pekka ujula
Evijärvis kommundirektör, Sabah Samaletdin. Fr.o.m. oktober 2015 kommundirektör i Mörskom.
Arkivbild av Sabah Samaletdin. Evijärvis kommundirektör, Sabah Samaletdin. Fr.o.m. oktober 2015 kommundirektör i Mörskom. Bild: YLE/Johanna Överfors sabah samaletdin

Också på kommunfältet är det en utmaning att bereda frågan ur flera synvinklar, just på grund av det här.

– Vid så här stora ändringar kan man inte bara beakta den ekonomiska synvinkeln, säger kommundirektör Sabah Samaletdin i Mörskom.

Vidare säger stadsdirektör Olavi Kaleva i Lovisa att kommundirektörerna önskar att också kommuninvånarna är aktiva och att diskussionen om reformerna är öppen. Enligt honom hjälper det kommunerna att bereda förändringarna.

tre män
Arkivbild av Olavi Kaleva. tre män Bild: Yle koskenkylän koulu i lovisa
Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka.
Arkivbild av Tiina Heikka. Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka. Bild: Yle / Hanna Othman taitopaikka

En sak som väcker särskilt många frågor hos kommundirektörerna är valfriheten och hur den ska förverkligas i praktiken i hela Östnyland och för de olika befolkningsgrupperna.

– Alla vill eller kan inte nödvändigtvis välja. Hur genomförs valfriheten för de personernas del? frågar Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka i ställningstagandet.