Hoppa till huvudinnehåll

Politiker: Borgå borde slopa hyror för junioridrott

Barn spelar innebandy.
Barn spelar innebandy. Bild: Yle / Hanna Othman tarkis byaförening

Borgå stad borde uppmuntra barn att röra på sig mer. Det här skulle kunna göras genom att staden inte bär upp hyra av idrottsföreningar med juniorverksamhet, skriver Sirpa Hanska (obunden Grön) i en motion.

Sari Hanskas motion går ut på att Borgå stad inte ska bära upp lokalhyror av idrottsföreningar. I gengäld skulle idrottsföreningarna erbjuda gratis idrottsmöjligheter åt mellan 20 och 30 barn per år.

De avgiftsfria salturerna skulle gälla träningar för under 18-åringar.

Hon tänker sig att familjerna kan ansöka om gratis idrottsmöjligheter av idrottsväsendet inom Borgå stad. Alternativt kan lärare skicka in ansökningar till fördel för talangfulla elever från mindre bemedlade familjer.

Hanska kallar det här för en motionssedel. Hon föreslår att den är i kraft i exempelvis tre år, varefter man kan ansöka på nytt. Nya barn kan tas in då andra blir äldre och faller bort.

Kvoter baserade på gren och föreningsstorlek

Sirpa Hanska menar också att större idrottsföreningar kan ha en större kvot.

Dessutom kan man beakta särdragen för olika idrottsgrenar. Till exempel kan kvoten vara större då det handlar om friidrott och skidning. Enligt Hanska är kostnaden per barn mindre för föreningen i de här grenarna.

Sirpa Hanska motiverar motionen med att barn behöver tre timmar motion om dagen för att säkra en hälsosam uppväxt och utveckling.

Hon menar att också kommunerna borde dra sitt strå till stacken för att uppmuntra barn att röra på sig mera.

"Priserna är rimliga"

Yle Östnyland frågar chefen för idrottstjänster Per Högström om det alls skulle vara realistiskt att slopa hyrorna för idrottsföreningar med juniorverksamhet.

Han säger att det handlar om ett politiskt beslut, och att allting är möjligt. Det skulle ändå betyda att fullmäktige också måste sänka idrottstjänsternas ingångsmål då man funderar på budgeten.

– Men det har visat sig att fria salturer leder till att föreningarna inte kan uppskatta det verkliga behovet och att det lätt uppstår tomma turer, säger Högström.

Enligt Högström har staden och föreningarna konstaterat att rimliga priser är det som fungerar bäst. Han anser också att stadens salturer och -hyror är förmånliga.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland