Hoppa till huvudinnehåll

Digiträning: Så här hanterar du telefonens data utomlands

Pekplatta, tangentbord och hörlurar.
Det lönar sig att i förväg ta reda på vad det kostar att använda telefonen i det land dit du är på väg. Pekplatta, tangentbord och hörlurar. Bild: Yle/Tapio Kantele Digitreenit,digiträning

Det är så gott som undantagslöst dyrare att använda telefonen utomlands (jämfört med hemma). Priserna har emellertid gått ned betydligt under senare år i synnerhet inom EU. Utanför Europa är det mycket dyrare att använda telefon.

Du kan justera telefonens användning av data på tre sätt:

1. Wifi (trådlöst nätverk): I praktiken kan wifi-funktionen som söker trådlöst nätverk ständigt vara påkopplad. Wifi-nätverken kräver ibland ett lösenord och ifall det kostar att använda det, så anges detta då man kopplas upp. Bland annat i hotell, caféer och på flygfält kan man ofta gratis utnyttja trådlösa nätverk.

2. Dataöverföring (mobildata): Om du kopplar loss mobildata kan data inte tas emot vare sig hemma eller utomlands, och då finns det ingen risk för överraskningar i räkningen. Det går dock att ringa med telefonen och det går att skicka och ta emot textmeddelanden. T.ex. bilder är däremot ”data”; därför går det inte att skicka bildmeddelanden.

Så här kopplar du bort användningen av mobildata:

Android: Inställningar -> Dataanvändning -> inaktivera mobildata.
Apple iOS: Inställningar -> Mobilnät -> inaktivera mobildata.

Så här kopplar du loss mobildata.
Så här kopplar du loss mobildata. Digitreenit,mobildata

3. Roaming: Smarttelefoner har vanligtvis som standardinställning en spärrfunktion som hindrar roaming. Man kan emellertid kontrollera det här och i inställningarna vid behov hindra eller tillåta. Om telefonen är spärrad för roaming, hindras dataöverföringen, men det går fortfarande att ringa och skicka eller ta emot textmeddelanden.

Så här kopplar du ifrån roaming:

Android: Inställningar -> Mobilnätverk -> Inaktivera roaming.
Apple iOS: Inställningar -> Mobilnät -> Alternativ för mobildata: inaktivera roaming.

När du använder din telefon utomlands söker telefonen automatiskt en lokal samarbetspartner till ditt hemlands operatör. Om det finns flera alternativ, kan du också välja operatör.

Man har kommit överens om att sänka roamingpriserna och 15.6.2017 torde avgifterna slopas helt och hållet. Tillsvidare är det dock osäkert hur det här kommer att gå till i praktiken.

Chefen för Kommunikationsbyråns tekniska avdelning, Jukka-Pekka Juutinen, tänker sig att man i och med reformen slår fast ett tak för skälig användning. När man överskrider den tillkommer en extra avgift.

En övre gräns för användning skyddar från jätteräkningar

Utanför EU är situationen en annan. Det lönar sig att i förväg ta reda på vad det kostar att använda telefonen i det land dit du är på väg. Flera operatörer har olika paket för dataöverföring utomlands. På Kommunikationsbyråns webbsida finns också användbara instruktioner.

Tack vare en övre gräns för överföring av data utomlands, kan det förhindra att du får en jätteräkning.

Också det, att de finska operatörernas abonnemang innehåller en automatisk övre gräns för överföring av data, förhindrar uppkomsten av jätteräkningar. Övre gränsen för överföring av data för operatörer inom EU ligger enligt ett myndighetskrav kring 50-62 euro.

När användaren har nått övre gränsen för användande av data, får hen ett textmeddelande om överskridande av gränsen. För att få fortsätta användandet krävs ett godkännande.

Datahantering 2.0

I en smarttelefon går det också att granska mängden dataöverföring.

Android: Inställningar -> Dataanvändning ->Definiera/Slå fast en gräns för användning av mobildata
Apple iOS: Inställningar -> Mobilnät -> Mobildataanvändning (Du kan nollställa statistiken genom att skrolla ner till kanten.)

Om du utomlands ringer många samtal inom landet, kan det löna sig att skaffa ett prepaidkort.

UPPDATERING 1.2.2017: Europaparlamentet har den 31 januari kommit överens om att gradvis slopa roamingavgifterna inom EU. Konsumentavgifterna slopas den 15 juni.

Artikeln är ursprungligen skriven av redaktör Raili Löyttyniemi.

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix