Hoppa till huvudinnehåll

Esbo tryggaste staden: "I Finland finns inte förorter som polisen undviker som i Sverige"

Esbo centrum.
Esbo har nästan utan undantag toppat trygghetsindexet under 2000-talet. Esbo centrum. Bild: YLE/Christoffer Gröhn esbo tågstation

Esbo är än en gång den tryggaste storstaden i Finland. Det här visar fjolårets trygghetsindex för allmänna platser. Yle har fått uppgifterna på förhand.

Trygghetsindexet fås genom att antalet brott som sker på allmänna platser delas med invånarantalet på området. Det handlar om rån, misshandel, skadegörelse och trafikfylleri. Grövre brott ges större tyngdpunkt när indexet räknas ut. Ett högre index tyder på bättre trygghet.

Esbo har toppat trygghetslistan under nästan hela 2000-talet. På botten finns Helsingfors där tryggheten försämras på grund av det stora antalet restauranger och evenemang, som lockar människor till huvudstaden.

Tryggaste året under hela 2000-talet

2016 var det bästa året under 2000-talet i hela landet när det gäller tryggheten på gator, torg och i parker. I jämförelse med medeltalet under de senaste tio åren har trygghetsindexet stigit med över tio procent i fjol. Finland har som målsättning att vara det tryggaste landet i Europa.

- Det är ett tufft mål och för att det ska lyckas måste flera faktorer förbättras. Alltid kan man försöka bli bättre, säger polisinspektör Marko Savolainen vid Polisstyrelsen till Yle Uutiset.

Vi har inte förorter dit polisen har svårt att ta sig och upprätthålla ordningen som det har rapporterats om i Sverige.― Marko Savolainen, Polisstyrelsen

I Finland finns inte problemförorter på samma sätt som i Sverige anser Savolainen.

- Det finns inte platser dit människor inte kan gå. Vi har inte förorter dit polisen har svårt att ta sig och upprätthålla ordningen som det har rapporterats om i Sverige. Och inte är vi på väg åt det hållet heller, säger Savolainen.

Städerna i huvudstadsregionen har blivit tryggare

Helsingfors är enligt indexet otryggast i landet men Savolainen anser inte att staden är otrygg.

- Resultatet för Esbos del förklaras av stadsstrukturen. Där finns inget stort centrum där människor samlas som i Helsingfors eller i Tammerfors. Till Helsingfors kommer människor för att festa från ett stort område, som till exempel Esbo. När många samlas för att festa på ett litet område med många restauranger syns det i indexet, säger Savolainen.

- Antalet brott delas med invånarmängden i Helsingfors fastän de som begår brotten i Helsingfors också kommer från andra kommuner och det här drar ner på stadens trygghetsindex.

Enligt Savolainen är det därför bättre att jämföra hur trygghetsindexet för en stad har utvecklat sig över tid.

I jämförelse med medeltalet under tio år ökade trygghetsindexet i fjol i Helsingfors med 18 procent, i Vanda med 12 procent och i Esbo med 2 procent.

Tryggaste storstäderna 2016
StadTrygghetsindex
Esbo119
Uleåborg106
Tammerfors79
Vanda78
Åbo 78
Helsingfors63

Fotnot: Indexet fås genom att dela invånarantalet med brott som sker på allmänna platser. Indexet 100 var hela landets index 1999.