Hoppa till huvudinnehåll

JO undersöker bullret under Sea Horse Week i Hangö

Iida-Mari Mikkonen/ Karamilla i Sea Horse Week 2016.
Sea Horse Week arrangeras i Hangö i slutet av juli. Iida-Mari Mikkonen/ Karamilla i Sea Horse Week 2016. Bild: Susa Laine häst,banhoppning,sea horse week,Hangö,Västnyland,Ridsport

Nu ska riksdagens justitieombudsman undersöka bullret, dammet och lukten under Sea Horse Week i Hangö.

En privatperson har lämnat in en klagan till JO kring Hangö stads bullerbeslut från 2015. Han är missnöjd över att staden inte övervakar att bullergränserna följs under hästevenemanget Sea Horse Week.

Förutom buller klagar privatpersonen på lukt, damm och skakningar under Sea Horse Week. Han nämner dessutom att allt det här medför olägenheter för hälsan.

Hangö stad försvarar sitt beslut

Staden försvarar sitt beslut i ett utlåtande till JO och anser att bullerbeslutet är fattat i laglig ordning. Enligt staden innehåller beslutet tillräckliga bestämmelser när det gäller informationen till grannarna, den maximala ljudnivån, bullermätningar och bekämpningen av damm.

Arrangörerna för Sea Horse Week har mätt bullernivån på två ställen och har lämnat in resultatet till miljövårdsbyrån. I resultatet framgår att bullernivåerna inte har överskridits.

Privatpersonen lyfter också i sin klagan fram att Sea Horse Week eventuellt behöver ett miljötillstånd. Staden menar ändå att ett miljötillstånd inte behövs eftersom bullret inte är varaktigt eller konstant.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland