Hoppa till huvudinnehåll

Pojkar får mera nyttig motion på dagis: "Flickorna har kanske ett större behov av att vara sociala"

En flicka åker rutschkana.
En flicka åker rutschkana. En flicka åker rutschkana. Bild: Lenni Kuivalainen / YLE flickor,daghem,vinter,Rutschkana,lek

Pojkar är en aning livligare och får mera motion än flickor medan de vistas på daghem. Barn som rör på sig mindre löper större risk att bli feta och därför skulle det vara viktigt att också flickorna rör på sig.

Flickor får en dryg minut mindre ansträngande motion per dagistimme.

En försvinnande liten skillnad kan man tycka, men under en dag blir det ungefär 10 minuter och under en hel vecka är det nästan en timme mera. Vecka in och vecka ut.

- I den här åldern etablerar man vissa vanor. Det här kan ha betydelse för den framtida hälsan, säger docenten Eva Roos.

Resultatet visar den genomsnittliga aktiviteten hos flickor och pojkar. Enskilda barn kan alltså röra på sig betydligt mera eller mindre än genomsnittet.

Dagisforskning ska stöda hälsan

Eva Roos leder det fleråriga forskningsprojektet Dagis som fokuserar på välmående bland både barn och personal på daghem.

En kartläggning har gjorts för att ta reda på hur stora skillnader det är i olika vanor som kost, motion och skärmtid. Socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och inkomster syns i hur hälsosamma vanor familjerna har.

Pojkarna kanske har ett större behov av att vara i rörelse och flickorna kanske har ett större behov av att vara sociala.― Eva Roos, Folkhälsan.

Det som förvånade forskarna var att också daghemsbarnens kön verkar ha betydelse för hur mycket barnen rör på sig. Det finns flera möjliga förklaringar, säger Roos.

- Kanske det finns en biologisk förklaring. Pojkarna kanske har ett större behov av att vara i rörelse och flickorna kanske har ett större behov av att vara sociala. Det här kan påverka hur mycket de rör på sig och hurdana lekar de väljer.

Två flickor och en kälke på en daghemsgård.
Både motion och socialt samspel när man turas om att att skuffa och sitta på kälken. Två flickor och en kälke på en daghemsgård. Bild: Lenni Kuivalainen / YLE flickor,barn,vinter,Kälke,lek,daghem

Vuxna bemöter flickor och pojkar olika

Att pojkarna är livligare kan också bero på de vuxna och hur de beter sig.

- Framför allt flickorna verkar ta efter rollmodeller och de kvinnor som finns på dagisgårdarna kanske inte är så rörliga av sig.

- En annan orsak kan också vara hur föräldrar och daghemspersonal förhåller sig till flickor och pojkar.

Eva Roos hänvisar till forskning som visar att daghemspersonal ibland omedvetet bemöter pojkar och flickor på olika sätt, trots att de själva tror att de behandlar barnen lika.

Barnen är passivare tillsammans med familjen

Uppgifterna om barnens fysiska aktivitet samlades in med hjälp av mätare som registrerar rörelse. Också utanför daghemmet verkar pojkarna vara livligare än flickorna.

- Vi har tittat både på den tid barnen tillbringar på dagis och den tid de tillbringar hemma under vardagar och veckoslut. Under alla de här perioderna har pojkarna mera rask och ansträngande fysisk aktivitet, säger Eva Roos.

Eva Roos leder forskningsprojektet Dagis.
Flickor och pojkar borde behandlas lika och sporras att röra på sig, säger Eva Roos. Eva Roos leder forskningsprojektet Dagis. Bild: Folkhälsan forskare,docent,folkhälsa,daghem,hälsa,Samfundet Folkhälsan,folkhälsans forskningscentrum

Flickorna verkar nöja sig med lätt fysisk aktivitet i stället för att anstränga sig så de blir andfådda och svettiga, men daghemmen har ändå lyckats med en viktig sak säger Roos.

- När man tittar på hur intensiva de här timmarna är så är de faktiskt mera rörliga under daghemstid än under kvällar och veckoslut. Det är inte fråga om stora skillnader, men åtminstone passiverar daghemmen inte barnen, det är snarare så att daghemmen aktiverar barnen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes