Hoppa till huvudinnehåll

Professor Martin Scheinin: Avgifter inom skärgårdstrafiken strider mot grundlagen

En skärgårdsfärja i vinterlandskap
En skärgårdsfärja i vinterlandskap Bild: Yle/Johanna Ventus skärgårdstrafik på vintern

Kommunikationsminister Anne Berner räknar med att ge sitt slutliga förslag till avgifter inom skärgårdstrafiken i början av nästa vecka. Frågan är ändå om förslaget följer grundlagen.

Det ursprungliga förslaget har väckt mycket kritik. I många fall skulle det öka kostnaderna för fast bosatta skärgårdsbor med tiotals tusen euro.

Ministeriet har nu behandlat remissvaren gällande avgifterna. Nu ska ministeriet beakta remissvaren.

Professorn i internationell rätt och mänskliga rättigheter, Martin Scheinin, var en av dem som valde att skriva ett eget remissvar.

Scheinin anser att regeringen bryter mot grundlagen.

Om man nu ändrar principen borde ändringen köras igenom genom lagstiftning, det vill säga riksdagsbeslut och inte regeringsbeslut.― Professor Martin Scheinin.

FN:s människorätttsexpert Martin Scheinin
Martin Scheinin FN:s människorätttsexpert Martin Scheinin Bild: Yle scheinin

- Jag säger att det är grundlagsvidrigt därför att det fanns ett medvetet beslut att gå emot gratistrafik och speciellt gratistrafik för de fasta invånarna i skärgården. Om man ändrar principen borde ändringen köras igenom genom lagstiftning, det vill säga riksdagsbeslut och inte regeringsbeslut, säger Scheinin.

Martin Scheinin tycker att trafikminister Anne Berners argument att marknadskrafterna behandlar alla lika inte håller.

Det strider mot jämställdheten om man belastar fasta skärgårdsbor med kostnader för att de rör sig― Martin Scheinin

- Gratis färjetrafik tar ju människor dit där landsvägarna slutar, och man ställer personer i jämställd position i och med att färjetrafiken är gratis. Det strider emot jämställdhet om man belastar dessa individer med ytterligare kostnader för att de ska röra sig, säger Scheinin.

Scheinin anser också att regeringen bryter mot grundlagen genom att motivera reformen som en bra reform för skärgården fast den egentligen skadar skärgården.

- Det blir därför missbruk av maktbefogenheter om man kör igenom en sådan förordning med skenbara motiveringar.

Martin Scheinin tycker att trafikminister Anne Berner inte kan driva igenom avgifterna i skärgårdstrafiken.

- Inte i en rättsstat.

Läs också