Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens förslag: 27 tingsrätter blir 20 - Borgå och Karleby försvinner

Österbottens tingsrätt
Österbottens tingsrätt Bild: Yle/Roger Källman österbottens tingsrätt

Regeringen har överlämnat sin proposition till riksdagen om hur nätverket av tingsrätter ska reformeras.

Bland annat ska Esbo och Västra Nylands tingsrätter, Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter slås ihop. Dessutom ska Hyvinge tingsrätts domkrets fördelas så att de södra kommunerna förs över till Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter och de norra kommunerna till Egentliga Tavastlands tingsrätt.

Enligt förslaget minskar antalet tingsrätter från 27 till 20. Regeringen föreslår att tingsrätter ska finnas i Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa och Vanda.

Verksamhet på färre platser

Tingsrätterna ska ha verksamhet på 36 platser. Verksamhetsställena minskas från nuvarande 57 till 36. Det ska finnas administrativa kanslier i Hyvinge, Kemi, Karleby och Ylivieska. Sammanträdesplatser ska finnas på tolv orter: Enare/Ivalo, Kauhava, Kittilä, Kuusamo, Nurmes, Borgå, Raseborg, Raumo, Salo, Nyslott, Sodankylä och Utsjoki.

Tingsrätten eller kansliet dras in på tolv orter, Träskända, Borgå och Raseborg men både i Borgå och Raseborg ska det i framtiden finnas en sammanträdesplats. Kansliet dras in också i Idensalmi, Kotka, Lojo, Brahestad, Sodankylä, Imatra, Kuusamo, Nyslott och Varkaus.

Indragningarna motiveras med att antalet kundbesök och ärenden är få och avstånden till övriga verksamhetsplatser är skäliga.

Av nuvarande sammanträdesplatser ska fjorton dras in på grund av att de inte nyttjas i tillräcklig grad och säkerheten är bristfällig. Till dem hör Kimitoön, Kyrkslätt, Kristinestad, Jakobstad och Nystad.

Folktinget: Svenskans ställning försvagas

Svenska Finlands Folkting ställer sig kritiskt till propositionen.

- Det är en stor besvikelse att man inte har tagit den sakliga och befogade kritiken till sig utan går vidare med reformen trots att förslaget har klandrats för hur de språkliga rättigheterna beaktas, säger Folktingets ordförande Thomas Blomqvist.

Förslaget påverkar flera tvåspråkiga tingsrätter, konstaterar Folktinget.

Tingsrätterna i Borgå och Raseborg läggs ner och tingsrätten i Karleby fortsätter som kansli då Mellersta Österbottens och Österbottens domkretsar slås ihop. Österbottens tingsrätts majoritetsspråk ändras då från svenska till finska.

Klen tröst

- Det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service hade varit att satsa på tingsrätterna på tvåspråkiga orter, säger Blomqvist.

- Att Raseborg och Borgå tillsvidare får behålla sina sammanträdesplatser är en klen tröst. Planerna på att grunda svenskspråkiga avdelningar i Esbo och Vanda är ingen tillfredsställande lösning.

- Vi vet av erfarenhet att det är svårt att hitta svenskspråkig personal, säger Blomqvist.

Regeringen räknar med att tingsrättsreformen ska vara genomförd från början av år 2019.