Hoppa till huvudinnehåll

Sexualrådgivarna: Vi är onödigt rädda för hormoner

Eija Väänänen visar en hormonspiral
Piller och hormonspiral? Hormoner eller hormonfritt preventivmedel? Valen är många och det viktigaste är att vi förstår för och nackdelarna. Eija Väänänen visar en hormonspiral Bild: Yle/Helena von Alfthan hormonspiraler,myrbacka social- och hälsostation,Preventivmedel

Den som inte vill äta p-piller har en mängd andra preventivmedel att välja mellan, men hur förhåller sig gynekologerna och sexualrådgivarna till preventivmedel som inte innehåller hormoner?

Eva-Maria Rajamäki som är sexualrådgivare och även jobbar som hälsovårdare på familjeplaneringen i Vasa säger att det inte finns något enkelt svar på den frågan.

- Eftersom vi jobbar med hormonella preventivmedel så har vi kanske inte all information. Vi vet att de finns men vi kan inte rekommendera dem och inte heller säga att de är dåliga. Vi tar inte riktigt ställning till dem eftersom vi förespråkar preventivmedel med hormoner, säger hon.

Eva-Maria kan ge information om hormonella preventivmedel, men om någon frågar om något annat ligger ett större ansvar på kvinnan själv.

- Om någon till exempel frågar om pessar, så har vi inte pessarer att visa upp och vi kan inte kontrollera vilken storlek som behövs, så då måste kvinnan själv beställa den från nätet och sköta det helt själv. Men förstås pratar vi om riskerna och upplyser henne om att preventivskyddet inte är lika bra, och det är något man måste vara medveten om.

Vi vet att de finns men vi kan inte rekommendera dem och inte heller säga att de är dåliga.

Det finns ändå ett hormonfritt preventivmedel som Eva-Maria kan rekommendera, och det är kopparspiralen – ett välbeprövat preventivmedel som länge använts i Finland. Det viktigaste här är ändå att kvinnan själv är medveten om vilka metoder som finns och hur de fungerar. Det är ju ändå hon som bestämmer vilket sorts preventivmedel hon vill ha.

I Sverige är det viktigaste hur effektivt preventivmedlet är

I vårt grannland Sverige är det viktigaste att informera om hur effektiva de olika preventivmedlen är. Helena Kopp Kallner som är överläkare och gynekolog på Danderyds sjukhus berättar att man försökt gå igenom alla metoder och deras effektivitet, men att de hormonfria metoderna tyvärr inte är så väl studerade. Det är något som är viktigt att komma ihåg.

Vill kvinnan absolut inte ha ett hormonellt preventivmedel ska man diskutera det med henne och fråga varför.

Det är också viktigt att se till kvinnans behov, om det till exempel är så att hon vill vara absolut säker eller om det får finnas en risk att hon kan bli gravid.

- Vill kvinnan absolut inte ha ett hormonellt preventivmedel ska man diskutera det med henne och fråga varför, om hon är rädd eller har upplevt biverkningar? Vi gör oss själva en otjänst om vi inte möter de här kvinnorna och deras farhågor. Men det är viktigt att ta reda på varför hon inte vill använda ett preventivmedel som innehåller hormoner, säger Helena.

Det är också viktigt att alla som jobbar med preventivmedelsrådgivning är väl pålästa och kan möta kvinnornas rädslor. Gynekologerna har ett ansvar att informera och ge en balanserad information, och det måste också vara rätt information så att kvinnorna kan fatta rätt beslut.

Hormonella preventivmedel har förtur

Eva-Maria Rajamäki i Vasa tycker inte att icke hormonella preventivmedel ska tas upp på samma sätt som hormonella.

- Vi jobbar med mediciner, så jag vet inte ens varifrån vi skulle få den informationen. Jag vet inte vem som skulle komma in oss lära oss om pessarer och preventivdatorer och sådant. Det är klart att vi behöver veta vad som finns och vi vet att de icke hormonella medlen preventivmässigt sett inte är lika effektiva, säger hon.

Olika preventivmedel

  • Vart femte eller vart tredje år: Kopparspiral, hormonspiral, p-stav.
  • Var tredje månad eller månatligen: P-spruta, p-ring.
  • Veckovis eller dagligen: P-plåster, p-piller, minipiller / mellanpiller.
  • I samband med sex: Pessar, kondom, femidom.
  • Den enda hormonfria metoden som är riktigt effektiv är kopparspiralen och den är ett populärt alternativ. Ett välbeprövat preventivmedel som funnits länge.
  • Kondom är väldigt effektivt när man vill skydda sig mot könssjukdomar, men gynekologerna tycker inte att det är ett så effektivt preventivmedel - framför allt för unga eftersom det är ganska krångligt och kanske svårt att komma ihåg. Därför rekommenderar gynekologerna att använda ett effektivt preventivmedel plus kondom.
  • Det finns också andra metoder som kanske har ännu lägre effektivitet, som till exempel preventivdator, appar som håller koll på menscykeln, avbrutet samlag och så kallade säkra perioder.

Ingen hindras från att försöka sig på preventivmedel utan hormoner, men Eva-Maria säger att man då också kan gå miste om de positiva effekter som hormonella preventivmedel kan ha.

- Mensen är till exempel sparsammare och kanske inte lika smärtsam.

Helena Kopp Kallner poängterar också de goda effekterna av hormoner. Många tror kanske att risken för cancer ökar, men så är det inte, framför allt inte när det gäller livmodercancer.

- Jag tror att hela det vetenskapliga samhället är ense om att hormonella p-medel totalt sett inte ökar risken för cancer utan tvärtom - ger en minskad risk för cancer, och det här är något vi måste bli bättre på att föra ut, säger hon.

Ökad efterfrågan på alternativa preventivmedel

Den största delen av kvinnorna använder hormonella preventivmedel, men fler och fler frågar ändå efter hormonfria alternativ.

- Det är så lätt att få informationen från internet och i Sverige är det kanske lite vanligare, och som vi vet kommer många trender därifrån. Jag har haft kvinnor på min mottagning där vi tillsammans funderat på fördelar och nackdelar, och de har ändå fortsatt med sina p-piller eftersom de kommit fram till att det finns fler fördelar med dem, säger Eva-Maria.

Det är väldigt viktigt att kvinnan är nöjd med sitt val och att hon känner att hon gjort rätt val. Skulle det uppstå biverkningar så klarar hon också av dem bättre om hon tror på sitt val. Det är ganska vanligt att känna av biverkningar i början, men oftast försvinner de efter ett tag. Eva-Maria säger att det kan vara bra att vänta i tre månader innan man byter preventivmedel.

- Det är bra att låta kroppen vänja sig, och om det inte känns normalt efter tre månader kan vi fundera på att byta till något annat, säger hon.

Helena Kopp Kallner säger också att biverkningarna borde komma ganska snabbt och inte efter flera års användning av preventivmedlet.

Det visar hur lätt vi har att skylla på andra omständigheter när vi mår dåligt.

I Sverige har det skrivits ganska mycket om en studie som visar att p-piller kan få kvinnan att må sämre, men Helena vill här poängtera att de som i studien åt sockerpiller också kände av samma bieffekter.

- Det visar hur lätt vi skyller på andra omständigheter när vi mår dåligt, och det är viktigt att man kan hjälpa kvinnorna med de andra sakerna som gör att de mår dåligt. Vi ska ändå inte ignorera det och säga att det inte finns biverkningar, för det finns det, men det gäller bara en liten grupp, säger Helena.

P-staven och hormonspiralen populära val

P-staven blir allt mer populär i Finland, främst för att den är enkel och säker. Hormonspiralen är ett annat alternativ som växer i popularitet – främst den minsta som är ämnad för kvinnor som inte fött barn.

- Den innehåller en jätteliten mängd hormoner och påverkar livmodern lokalt, den påverkar alltså inte humöret på samma sätt som p-piller kan göra. Det här har gjort att den blivit populär bland yngre kvinnor, säger Eva-Maria.

I förgrunden minipiller, i bakgrunden p-piller
P-piller är fortfarande det mest populära preventivmedlet bland unga kvinnor. I förgrunden minipiller, i bakgrunden p-piller Bild: Yle/Helena von Alfthan antikonception,preventivmetoder,Minipiller,p-piller,myrbacka social- och hälsostation

Bland yngre kvinnor är det ändå p-piller som oftast är förstahandsvalet.

- Får man inte använda p-piller, om man till exempel har förhöjd blodproppsrisk så är det kanske minipiller som det pratas om. Många vill först prova på piller eftersom det är enkelt att både börja och sluta med, säger Eva-Maria.

I första hand får kvinnan själv påverka vad hon vill ha och så försöker Eva-Maria i mån av möjlighet uppfylla de önskemålen.

Är vi onödigt rädda för hormoner?

Eva-Maria har lagt märke till att kvinnorna blivit lite mer rädda för hormoner och det är kanske också därför som användningen av spiral har ökat. Hon tycker ändå det är onödigt att vara allt för rädd eftersom det också finns en massa goda effekter med p-piller – framför allt om man vill ha en mer regelbunden mens, om man har mycket mensvärk eller rikliga blödningar.

- Jag tycker nog vi är onödigt rädda, för riskerna med p-piller är ändå så små. Men det finns risker och därför är vi också väldigt noggranna och vill att alla kommer till mottagningen och på kontroll.

Jag tycker nog vi är onödigt rädda, för riskerna med p-piller är ändå så små.

Helena Kopp Kallner tycker också att vår rädsla är något överdriven eftersom riskerna är väldigt små.

- Men det är friska unga kvinnor det handlar om och man vill ju inte börja må sämre av sitt preventivmedel, man ska må som tidigare eller bättre. Det finns ändå en liten grupp kvinnor som mår sämre av sina hormoner och dem måste vi kunna möta när de söker information, säger Helena.

Läs mera:

Melinda blev deprimerad av p-pillren

Du känner dig nedstämd, trött och orolig. Tänk om det beror på p-pillren du stoppar i dig varje dag? Så var det för Melinda Lönnberg.


Läs mera:

Vilket preventivmedel passar dig?

Sex & sånt bekantar sig med de vanligaste preventivmedlen.

Nyligen publicerat - X3M