Hoppa till huvudinnehåll

Åsikterna fortsätter gå isär om privatisering av vården i Jakobstadsregionen

Läkare
Läkare Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Karleby,läkare,vård

Jakobstad bör avstå från att gå in för ett regionalt bolag med privat majoritet inom social-och hälsovården och på det sättet förekomma landskapsreformen. Det skriver stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad i sin beredning till stadsstyrelsens möte på måndag.

Enligt Kristina Stenman är det svårt att uppnå några fördelar innan landskapet tar över. Hon anser att alltför stora resurser binds till skapandet av ett eventuellt bolag och upphandlingsprocessen kring ett sådant bolag.

Regionala servicehelheter

Enligt social-och hälsovårdsnämndens beslut skall kommunstyrelserna och fullmäktige i Jakobstadsregionen ta ställning i frågan före den tionde februari. Frågan går efter det det tillbaka till social-och hälsovårdsnämnden.

Nykarleby har redan tidigare meddelat att de inte kommer att delta i ett samägt bolag och det betyder att frågan i praktiken bara berör Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. De två sistnämnda kommunerna har varit de drivande i den här frågan.

Stadsdirektör Kristina Stenman skriver i sin beredning att det går att bygga upp fungerande servicehelheter inom ramen för landskapet Österbotten i söder, i mitten och i norr.

Stadsdirektör Kristina Stenman
Kristina Stenman Stadsdirektör Kristina Stenman Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,stenman

Skiss över servicestrukturen

Enligt beredningsförslaget i Jakobstad borde utredningspersonerna i landskapet ha en skiss över servicestrukturen i Österbotten klar senast den 15 mars i år.

I beredningen lyfts också betydelsen av jouren vid Malmska sjukhuset efter nästa årsskifte. I det sammanhanget betonar Stenman vikten av stöd från Vasa för att få undantag för jour på primärnivå nattetid vid Malmska sjukhuset och möjlighet till fortsatt dagkirurgi.

Kommundirektör Stefan Svenfors föreslår sambolag

Samma ärende är uppe till behandling nästa torsdag i Pedersöre och där är förslaget det motsatta. Kommundirektör Stefan Svenfors föreslår för kommunstyrelsen att kommunen skall gå in för ett sambolag för social-och hälsovården till den del det inte gäller myndighetsuppgifter.

stefan svenfors
Stefan Svenfors stefan svenfors Bild: Yle/Henrik Leppälä stefan svenfors,Kommundirektör,Pedersöre

I Larsmo kommer styrelselistan först på måndag och mötet hålls nästa torsdag. Kommundirektör Gun Kaptens eller styrelseordförande Ulf Stenman (SFP) har inte varit anträffbara för en kommentar.

Kommunsekreterare Carola Löf säger att knappast har någonting ändrats i Larsmo, ett enigt fullmäktige ville tidigare ha ett samägt bolag för social-och hälsovården med privat majoritet.

- Det lär nog bli förslaget till kommunstyrelsen i Larsmo inför den andra februari, säger Carola Löf.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten