Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Borgåborna får minst 8 euro kompensation för förorenat vatten

tappa vatten ur kran
tappa vatten ur kran Bild: Yle/Johanna Ventus vattenkran

Borgå vattens direktion ska på sitt nästa möte behandla ersättningarna som ska betalas ut till Borgåborna som i en veckas tid inte kunde dricka vattenledningsvattnet.

Under den första veckan i januari måste största delen av invånarna i Borgå och en del i Askola koka drickvattnet eftersom det hittats kolibakterier vid en provtagning.

I lagen om vattentjänster står det att minimiersättningen vid totalt avbrott av vattenleveransen är två procent av årsräkningen. I föredragningslistan inför Borgå vattens direktions möte konstateras det ändå att bakteriefyndet endast begränsade användningen av vattnet vid matlagning och som dricksvatten, så lagen kan inte tillämpas.

Vatten plus elektricitet

Enligt beredningen använder en person högst tio liter vatten till mat och dryck i dygnet. Det skulle betyda en euro kompensation per person i veckan.

Men Borgåborna uppmanades koka vattnet, vilket gav tilläggskostnader på två euro i veckan för elektriciteten som gick åt.

Vattenverket har inte uppgifter om hur många personer som bor i hushållen, men räknar med en årsförbrukning på 120 liter vatten i dygnet per person, eller med andra ord 44 kubikmeter per år. Därför föreslås det att ersättningsbeloppet binds till årsförbrukningen så att den är 0,07 euro per kubikmeter.

Vattentorn
Kolibakterien hittades i Kvarnbackens vattentorn. Vattentorn Bild: Yle/Sune Bergström vattentorn,Borgå,vattentornet på kvarnbacken

För att undvika oskäligt små krediteringar vill man begränsa minsta ersättningen till åtta euro per kund och bruksställe. Alla kunder vars årsförbrukning är under 115 kubikmeter får alltså minimikrediteringen.

Också företagskunder kompenseras på samma sätt.

Stora kostnader för affärsverket

Ifall Affärsverket Borgå vattens direktion godkänner förslaget på sitt möte torsdagen den 2 februari uppgår kompensationskostnaderna till 190 000 euro.

De kunder i sydöstra delarna av Borgå som inte berördes av vattenkokningsordern får inte kreditering av Borgå vatten.