Hoppa till huvudinnehåll

Hatet oss leder

Om hur två unga män radikaliseras år 1917

Carl-Rudolf Gardberg är borgarson och gymnasist. Allan Wallenius är bibliotekarie, poet och socialist. De möts i Åbo 1917. Båda radikaliseras på var sitt håll och blir fiender i inbördeskriget 1918.

Carl-Rudolf Gardberg är 18 år, han älskar litteratur och drömmer om en framtid på bibliotek. Hans far handelsmannen och fabrikören har gett upp hoppet om att Carl-Rudolf ska bli affärsman, eftersom Carl-Rudolf är för "opraktisk i det vardagliga livet". Pappan Rudolf har flera affärer i Åbo och driver choklad- och sötsaksfabriken Hellas.

Carl-Rudolf är äldst av sju barn. Familjen bor vid fabriken Hellas i Kärsämäki norr om Åbo, dessutom har de en stadslägenhet vid Slottsgatan och en sommarvilla på Hirvensalo.

Carl-Rudolf måste gå om andra klassen i gymnasiet eftersom han har varit sjuk, han lider av kramper i svalget och vistades i Helsingfors för medicinska behandlingar. Han har svårt för matematik och är rädd för studentexamen.

Sedan vårvintern sällskapar han med Ellen Sahlberg som går i flickskolan, men han har inte ännu kysst henne.

Familjen Gardberg hos fotografen ca 1917. De tre äldsta sönerna (som står bakom) drog ut i krig på vita sidan 1918.
Familjen Gardberg ca 1917. Carl-Rudolf står bakom i mitten. Familjen Gardberg hos fotografen ca 1917. De tre äldsta sönerna (som står bakom) drog ut i krig på vita sidan 1918. Bild: Privat bild. åbo 1917

Allan blev socialist i gymnasiet

Allan Wallenius är bibliotekarie, poet och socialist i samma stad – 26 år gammal. Allans far är kontorist, familjen är småborgerlig. Allan blev socialist i gymnasiet, inspirerad av Georg Boldt som undervisade honom i historia. Boldt är både socialist och pacifist, och Allan går i hans fotspår.

Allans lön vid Åbo stadsbibliotek är inte hög. Han har inte har råd att gifta sig med fästmön Signe Borchardt - hon arbetar också vid biblioteket.

Allan är förargad över att Signe inte förstår sig på poesi och inte vill diskutera religion och "trosenfald" med honom. Men han tror att revolutionen hjälper Signe att frigöra sig.

Allans storebror Paul har i hemlighet rest till Tyskland för att utbilda sig till jägarkapten, han arbetar för Finlands självständighet. Allans mamma Sigrid inkvarterar jägare i bostaden vid Alfa textilfabrik i Åbo.

Allan är djupt fäst vid sin bror Paul och bröderna träffas när de kan också 1917 och 1918 innan kriget bryter ut. Ändå kommer de att stå i olika läger i inbördeskriget - Paul strider med de vita, Allan gör revolution med de röda.

Hur kan de två bli fiender?

Carl-Rudolf och Allan liknar varandra, båda svärmar för litteratur och båda är livligt intresserade av sin omvärld. Båda har en benägenhet att bli tungsinta - och båda sveps entusiastiskt med i tidens stora händelser.

Hur kan de två bli fiender 1918?

Vad gör Carl-Rudolf så uppfylld av ilska och hat mot arbetarna? Vad gör pacifisten Allan beredd att arbeta för revolution?

Paul och Allan Wallenius stod varandra nära. Bilden är från 1915.

Ryska soldater poserar med barn i Åbo.

Kejsaren störtas 1917

Vårvintern 1917 faller den ryska kejsaren. Gatorna i Åbo fylls av hurrande och sjungande människor, både borgare och arbetare gläder sig och många hoppas att Finland ska bli fritt från Ryssland.

Det finns 100 000 ryska soldater i Finland, av dem är cirka 1000 i Åbo. De gör uppror mot sina officerare och deltar med iver i demonstrationer och konflikterna i staden under 1917.

År 1917 har Åbo stad vuxit så det knakar i några års tid. Världskriget får både varvsindustrin och vapenindustrin att gå på högvarv, och en mängd nya arbetare har flyttat in till staden. Åbo är den näst största staden i Finland.

Men det är ont om livsmedel och spannmålsimporten från Ryssland stannar upp, samtidigt blir allt flera arbetslösa.

Det råder nu full frihet att strejka och att uttrycka sina åsikter, och arbetarna visar sin styrka i enorma demonstrationer. De kräver otåligt förändringar.

Snart råder öppen fientlighet mellan socialister och borgare. I lantdagen bekämpar politikerna varandra i stället för att lösa de stora samhällsproblemen.

Pressfriheten leder till hatprat och svartmålande propaganda. Snart grundar båda lägren gatupatruller och skramlar med vapen.

Vulcans maskinfabrik vid Styrmansgatan i Åbo.

Arbetare på Aura Sockerbruk i Åbo.

Strejkmilis från St Marie norr om Åbo under kommunalstrejken i maj 1917.

"Allt kan bli till aska innan kvällen"

En utlösande faktor är kommunalstrejken i Åbo i maj-juni 1917. Konflikten börjar på brandverket i Åbo, och sprider sig till hela staden, arbetarna tar i praktiken makten i hela Åbo i en veckas tid.

Arbetarna strejkar också på Carl-Rudolfs fars sötsaksfabrik, Hellas i Kärsämäki. Fabrikören Rudolf Gardberg hotar de strejkande med uppsägning och vräkning. Strejkmilisen hälsar på gång på gång och hotar med att ”allt blir till aska innan kvällen” ifall fabrikören inte låter de strejkande arbeta och bo kvar och få full lön för den tid de strejkar.

Eftersom strejken har stängt skolorna är Carl-Rudolf hemma i Kärsämäki och följer med händelserna på nära håll. Strejkmiliserna lovar bära ut fabrikens kontorsfröknar om de börjar arbeta, och Carl-Rudolf skriver:

"Överallt skola de där grova, råa fårskallarna sticka sina (osnutna) näsor! Ja – jag vet att mitt språk inte är särdeles vårdat, men jag bokstavligen kokar av vrede och hat mot ett sådant pack, som ovannämnda ”herrar” (ty de spela ju herrar nu) representera. Jag är böjd att gå in på en god del av arbetarnas fordringar, men det här börjar gå alltför långt. Det är i alla fall intelligensen som skall styra i samhället."

jag bokstavligen kokar av vrede och hat mot ett sådant pack― Carl-Rudolf Gardbergs dagbok
Strejkmilisen har satt Åbo stadsfullmäktige i arrest i maj 1917.
Borgare och arbetare utanför Åbo stadshus i maj 1917, när stadsfullmäktige hålls fångna inne i stadshuset.1 Strejkmilisen har satt Åbo stadsfullmäktige i arrest i maj 1917. Bild: Åbo Akademis bildsamlingar stadsfullmäktige i åbo i arrest i maj-juni 1917

Stadsfullmäktige tas tillfånga

Samtidigt håller arbetarna stadsfullmäktige i Åbo inlåsta i stadshuset i ett och ett halvt dygn. Allan Wallenius står på arbetarnas sida och rapporterar från det belägrade stadshuset:

"Det var ganska intressant att se, hur olika brytningar åstadkoms hos olika personer bland stadsfullmäktige. Alla voro närvösa, många bleka, flera rädda. Svetten pärlade på pannorna här och där, ångesten eller närvositeten förrådde sig i blickarna eller de omotiverat snabba och tafatta åtbörderna; endast ett par tre visade sig lugna."

Allan skriver reportage för tidningen Arbetaren i New York. Han knöt kontakter till amerikanska socialister när han studerade bibliotekskunskap i New York 1915-1916.

Konflikten blir så tillspetsad att några senatorer från Helsingfors kommer till Åbo för att medla och skipa fred.

En lång rad borgare blir häktade av strejkmilisen, och Carl-Rudolf Gardberg är en av dem. Han vägrar lyda milisens order, eftersom han inte "tar order av någon anarkistmilis".

Carl-Rudolf blir inlåst - först i en källare, sedan i en cell i polishuset. Under tiden står hans flickvän Ellen utanför och väntar.

I juni 1917 börjar Carl-Rudolf arbeta på Åbo stadsbibliotek. Allan Wallenius blir hans chef.

Carl-Rudolf Gardberg i profil sittandes med armarna i kors
Carl-Rudolf Gardberg (på bilden) möter Allan Wallenius på Åbo stadsbibliotek i juni 1917. Carl-Rudolf Gardberg i profil sittandes med armarna i kors Bild: Åbo Akademis bildsamlingar Carl-Rudolf Gardberg
Allan Wallenius i profilbild
Allan Wallenius reser i september 1917 till Åland. Allan Wallenius i profilbild Bild: privat Allan Wallenius
Porträtt på den åländska socialisten Alice Rosenblad, ca 1917.
På Åland möter Allan Wallenius den åländska socialisten Alice Rosenblad. Allan slår omedelbart upp sin förlovning med Signe Borchardt. Porträtt på den åländska socialisten Alice Rosenblad, ca 1917. Bild: privat alice rosenblad

Hatet oss leder

Allan är pacifist, ändå skriver han mycket om hat. Hans första diktsamling Ord kommer ut i maj 1917. Med finns en lång dikt som Allan har skrivit i mars 1917 när kejsaren har störtats i Ryssland. Här är några rader ur den:

Hatet oss leder
flammande vilt
mot orätt och våld,
men klarast slår lågan
på krigarnas altar
av kärlekens eviga eld.

Allan är en känslig person som våndas över att hans tidigare vänner vänder honom ryggen. Han blir allt ensammare som socialist i Åbo, allt flera slutar hälsa på honom.

Carl-Rudolf Gardberg (till höger) på skyddskårsövning i Åbo. Bilden är sannolikt från tiden efter inbördeskriget.

Under milisstrejken i Åbo i december 1917 plundrades en lång rad affärer.

En av Rudolf Gardbergs affärer plundrades under milisstrejken 1917. Här spikas skyltfönstren för.

Om radiodokumentären och källorna

Annvi Gardberg har byggt radiodokumentären på basen av dagbokstext, brev, dikter, tidningsreportage och sånger från den här tiden – för att inte glömma detektiva centralpolisens mapp om Allan Wallenius.

Carl-Rudolf Gardberg var äldre bror till Annvis farfar, och hans dagböcker har bevarats i släktens gömmor. Allan Wallenius dagbok och brev finns i handskriftssamlingarna vid Åbo akademis bibliotek, artiklarna kommer ur flera olika arkiv. Fotografierna i artikeln kommer från Bildsamlingen vid Åbo akademi och Åbo museicentral samt familjerna Gardbergs och Wallenius familjealbum.

Medverkande i radiodokumentären

Lars M. Huldén läser Carl-Rudolf Gardbergs dagbokstexter, Zacharias Hägerstrand läser Allan Wallenius brev, dagbok, dikter och artiklar.

Sånger och musik från 1917-1918 spelar en viktig roll - Carl-Rudolf och hans bröder sjöng "Härlig är döden när modigt i främsta ledet du dignar" redan som småpojkar i början av 1900-talet. Atenarnes sång (med ord av Viktor Rydberg, musik av Jean Sibelius) var en viktig symbol för frihetskampen i Finland. Warzavjanka och Marseljäsen var viktiga sånger för de revolutionära, liksom Arbetarnas marsch tonsatt av Merikanto.

Övriga röster: Jonas Blomqvist, Linus Lång, Corinna Streng och Anci Varoma och elever i Gymnasiet Lärkan i Helsingfors.
Sångare: Kören Koiton laulu, Lars M. Huldén, Viktor Granö, Jonas Blomqvist, Heidi Finnilä, Johan Gullmets, Patrik Schauman, Mårten Wallendahl och Annvi Gardberg.

Radio Vega söndag 29 januari och söndag 5 februari klockan 9.15
andra sändning lördag 4.2 och 11.2 klockan 18.03


Allan Wallenius resetillstånd för att få åka till Åland år 1917.
Allan Wallenius resetillstånd för att få åka till Åland år 1917.
Bild: privat
Allan Wallenius,1917,handlingar,resetillstånd