Hoppa till huvudinnehåll

Kunde fyraåringar studera finska? "Språkundervisningen borde börja tidigare"

Barn som leker med lego.
Kunde språkundervisningen börja i dagis? Barnen på bilden har inget med innehållet i texten att göra. Barn som leker med lego. Bild: Yle/Annika Holmbom lego

Det finns en rädsla för att barn som lär sig fler språk i tidig ålder inte lär sig det egna modersmålet tillräckligt bra. Det här är stämmer inte, säger professor Fritjof Sahlström som tycker att barn kunde lära sig fler språk, redan i dagis.

I en uppmärksammad artikel om hur det är att vara svensklärare i en finsk skola i dagens debattklimat frågade en läsare om inte barn borde lära sig språk i en ännu tidigare ålder än i dag. Det här kunde samtidigt förbättra finskspråkigas attityd till svenskan. X3M tog reda på om det kunde vara en bra idé att lära sig språk i en tidig ålder.

Enligt forskning är det lättast för barn att lära sig språk då hen är under sex år gammal. I dag inleder barn sin språkundervisning i lågstadiet. Men varför börjar inte språkundervisningen tidigare än så?

Enligt professor Fritjof Sahlström kan det här handla om en rädsla för att barnet ska bli sämre på sitt eget modersmål om hen lär sig ett främmande språk i tidig ålder.

– Det finns många som tycker att barn först ska lära sig det ”egna” språket så att andra språk inte kommer in och stökar till inlärningen av modersmålet. Men det har visat sig att det inte fungerar så, utan man kan alldeles bra lära sig flera språk från den dagen då man för första gången ser dagens ljus, säger han.

Fritjof Sahlström fotograferad mot en brokig vägg
Professor Fritjof Sahlström. Fritjof Sahlström fotograferad mot en brokig vägg Bild: Yle/Julie Ebbe Fritjof Sahlström

Språk på tillbakagång

Det finns i dagsläget flera daghem som är tvåspråkiga och/eller kan fungera som språkbad för barn. Men ändå finns det inte någon regelrätt språkundervisning i daghemmen, och enligt Fritjof verkar det mer som att vi går mot ett annat håll, där språkundervisningen får mindre utrymme än förr.

– I en större kontext, som handlar om vem som ska ha tillgång till vilka språk och i vilken ålder, finns det inte alltid ett så stort intresse för att lära sig flera språk. Språk är tyvärr lite på tillbakagång på det stora hela i samhället, säger han.

Enligt svenskläraren Reetta Räty finns det hos vissa elever en syn på svenskan som jobbig och onödig, vilket givetvis också syns i intresset för att lära sig språket. Men skulle finskspråkigas attityd till svenskan bli bättre om de lärde sig språket i dagis?

– Jo, språk är alltid en möjlighet. Det är klart att man känner sig lite frustrerad när man kommer emot det första gången, men i slutändan så är det en rikedom. Så ja, mer språk och tidigare åt alla, säger Fritjof.

Enligt honom finns det inget stöd i forskningen som skulle visa att det kunde vara något dåligt med att lära sig fler språk.

– Mera är mera i det här fallet, säger Fritjof.

Det går att lära en gammal hund att sitta

Som Fritjof säger så är mera mera då det kommer till språk. Men om jag är över sex år gammal och om jag inte kan så många språk, är det då onödigt för mig att ens försöka lära mig ett nytt språk? Fritjof menar att man alltid kan lära sig – det handlar bara om att våga misslyckas.

– Barns attityd till att lära sig något nytt är helt annorlunda än vuxnas. För barn går allting ut på att pröva på nya saker och så blir det inte helt rätt direkt, men det är helt okej att bara prova pånytt. Barn är alltså delvis biologiskt annorlunda, men det har väldigt mycket att göra med våra attityder och förhållningssätt.

Hur många språk kan jag lära mig?

Finns det då en gräns för hur många språk en människohjärna klarar av att kunna? Enligt Niclas Abrahamsson som är docent och föreståndare för Centrum för tvåspråkighet vid Stockholms universitet, som SVD har pratat med, finns det ingen biologisk gräns.

Enligt honom finns det vuxna personer som har lärt sig åttio språk.

Läsarna eniga

Tidigare i veckan frågade vi er läsare när ni tycker att man borde lära sig språk, och det verkar som att ni håller med professor Fritjof Sahlström. Enligt vår omröstning tycker mer än hälften av er att språkundervsiningen borde inledas tidigare.

Vad tycker du, borde språkundervisningen inledas tidigare? När lärde du dig ett främmande språk? Berätta gärna i kommentarsfältet här under.