Hoppa till huvudinnehåll

Lagman om tingsrättsreformen: Det svenska lagspråket i Finland utarmas

Borgå tingsrätt
Östra Nylands tingsrätt i Borgå föreslås bli en sammanträdesplats. Borgå tingsrätt Bild: Yle/Sarah Haglund tingsrätten i östra nyland,Borgå,tingsrätter

Regeringen föreslår för riksdagen att Östra Nylands tingsrätt i Borgå ska stängas. Det kan i längden bli en katastrof för det svenska språket, säger lagman Anders Cederberg.

Enligt förslaget ska Borgå endast bli en sammanträdesplats. Salarna skulle då användas vid muntliga förhandlingar.

- Från tingsrättens sida har vi förespråkat en sammanslagning, men vi är oroliga för den språkliga aspekten. Därför har vi sagt att det också borde finnas ett administrativt kansli i Borgå, säger lagman Anders Cederberg vid tingsrätten i Borgå.

Han liknar ärendet till jourfrågan då det kommer till rätten om språklig service.

Östra Nylands tingsrätt är sårbar

Personligen tycker han att det är bra att tingsrätterna slås ihop eftersom Borgåenheten är för liten. Vid Östra Nylands tingsrätt finns en lagman, fem ordinarie tingsdomare och en eller två extraordinarie tingsdomare.

- Det är en för liten enhet för att klara sig. Den är sårbar och det kräver bara att en eller två har en lite längre sjukfrånvaro så får vi problem med den normala verksamheten, säger Cederberg.

Han säger också att målen tenderar att bli mera komplicerade och exempelvis EU-rätten kräver specialisering som bara är möjlig inom en större enhet.

- Ur en operativ synvinkel tycker jag att sammanslagningen är bra men jag är oroad för språkfrågan.

tingsrätten i Östra Nyland
tingsrätten i Östra Nyland Bild: YLE/ Rebecca Olin tingsgården

Cederberg oroar sig för att det kommer att vara svårt att rekrytera svenskspråkig personal i Vanda och Hyvinge. Det leder till att den svenska personalens andel på sikt kommer att minska vilket leder till en sämre svenskspråkig service.

- Varje tingsrätt som är tvåspråkig har ett antal språkdomare som kan svenska. Men det kan bli svårt att upprätthålla ett svenskt, juridiskt språkbruk om man inte har kolleger som man kan öva språket med.

Utarmning av lagspråket

- Det leder på sikt till en utarmning av det svenska lagspråket i Finland. Det vågar jag påstå och det finns många andra svenska domare som håller med, säger Cederberg.

Det att Borgå föreslås bevaras som en sammanträdesplats betyder att parter vid ett brottsmål eller civilmål inte skulle behöva åka till Vanda för att få sitt mål behandlat.

Exempelvis då någon med anknytning till de östnyländska kommunerna misstänks för rattfylleri i regionen och det blir en muntlig handläggning, eller då ett vittne ska höras så samlas man i Borgå.

Domarna rör på sig

Ur den enskilda medborgarens synvinkel medför ändringen alltså inte så stor skillnad. Det är domarna som rör på sig mellan Vanda, Hyvinge och Borgå.

Ännu har det inte diskuterats vad förändringen kunde ge för personalföljder. Cederberg tror ändå att en del av den svenskspråkiga personalen inte vill fortsätta jobba om arbetsplatsen flyttar västerut. Många i personalen jobbade tidigare i Lovisa och flyttades över till Borgåtingsrätten efter att kansliet där stängdes år 2010.

Östra Nylands tingsrätt

1 lagman, 5 ordinarie tingsdomare samt notarier, tingssekreterare och stämningsmän.
Behandlar 9 000 mål per år. Av dessa är:

  • 5 000 summariska fodringsmål
  • 800 – 900 brottmål
  • 170 – 180 större civilmål
  • Ett tusental ansökningsärenden, allt från äktenskapsskillnader och barnmål till intressebevakning

Ungefär 10 – 15 procent av målen går helt på svenska.