Hoppa till huvudinnehåll

Vindkraftsprocessen på Kimitoön går vidare

Vindkraft eller solenergi?
Vindkraft eller solenergi? Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,vindparker

Vindkraftsföretaget Egentliga Finlands Energi (EFE) är fortfarande intresserat av en vindkraftspark på Kimitoön.

Representanter för Kimitoöns kommun och EFE träffades på fredagen för att diskutera hur man går vidare i vindkraftsfrågan. Ärendet måste behandlas på nytt efter att Åbo förvaltningsdomstol beslutat att vindparksdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle hade behandlats på fel sätt. Domstolen motiverade beslutet med att en person som var jävig var närvarande vid fullmäktigemötet där ärendet behandlas.

- Vi är fortfarande engagerade och intresserade av vindkraftsparken, säger vd Ansgar Hahn vid EFE.

- Men vi fattade inga beslut i dag, säger Kimitoöns planläggningschef Kirsti Virkki. Det finns några detaljer vi ännu måste ta reda på och diskutera med EFE.

Kommunstyrelsen har remitterat delgeneralplanen till tekniska nämnden för ny beredning, men beredningen hinner inte bli färdig till mötet på måndag. Nästa möjliga datum är tekniska nämndens möte i slutet av februari.

- Det finns olika alternativ för hur vi går vidare, och EFE borde informera oss på vilket sätt de vill fortsätta, säger Virkki. Med de uppgifterna kunde delgeneralplanen tidigast vara beredd till tekniska nämndens möte i februari.