Hoppa till huvudinnehåll

Framtiden för Lilla Hankens byggnad utreds - rivning ett alternativ

Åbo Yrkesinstitut
Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

Just nu diskuteras olika alternativ för Lilla Hankens byggnad på Klockringaregatan. Ett av alternativen är att riva byggnaden, då den redan är nästan 50 år gammal och eventuellt kommer att stå tom om några år.

I Åbo Yrkesinstituts byggnad på Klockringaregatan undervisas i företagsekonomi och i informations- och kommunikationsteknik. Det finns utbildningslinjer både på finska och på svenska.

Men Åbo yrkesinstitut verkar i dag på sju ställen i Åbo, och många av byggnaderna börjar vara i stort behov av renovering. Senast på 2020-talet borde flera av byggnaderna renoveras.

- Renoveringsbehovet uppgår till 50-70 miljoner euro, uppskattar rektor Hannu Immonen. Något måste göras.

Av de sju ställena äger Åbo stad fem av dem, medan fastigheterna på Lastgatan och på Klockringaregatan hyrs av utomstående. Därför är Åbo stad intresserad av att flytta verksamheten från Klockringaregatan till stadens egna fastigheter. Stadens hyreskontrakt går också om några år.

Lilla Hanken skulle antingen flytta till Råggatan eller till Aboa Mare

Åbo Yrkeshögskola bygger som bäst ett nytt campus i Kuppis, vid Lemminkäinengatan, och då blir det lediga rum i fastigheten på Råggatan. I yrkesinstitutets fastighetsstrategi har Åbo stad nu planer på att flytta bort från Klockringaregatan till fastigheterna på Råggatan. Det skulle tidigast ske hösten 2019.

Redan i dag har yrkesinstitutet sin närvårdarutbildning på Råggatan, och om också företagsekonomi samt informations- och kommunikationsteknik flyttar in, så skulle man ha 1 500 - 2 000 studerande där.

- Yrkesinstitutet har redan funderat på rumsindelningen, och i de planerna ingår också den svenska handelsutbildningen, säger Immonen.

Samtidigt pågår ändå förhandlingar om att Lilla Hanken skulle flytta över till Axxell och dess utrymmen i Aboa Mare nära Åbo hamn.

Ett alternativ att riva huset

Ifall hela nuvarande verksamheten flyttar bort kan fastigheten på Klockringaregatan 9-11 stå utan hyresgäster om några år. Huset ägs av Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo, vilken grundades på 1980-talet för att erbjuda utrymmen för handelsutbildning, och den hyr fastigheten till Åbo stad.

- Vi är medvetna om Åbo stads planer, säger stiftelsens ombudsman Paula Virri, och vi utreder som bäst olika alternativ för byggnaden. Men i det här skedet har det inte kommit fram några förslag om att någon annan skola skulle flytta in.

Huset byggdes för 45 år sedan som ett skolhus. På 1990-talet grundrenoverades det och auditoriet förstorades, men efter det har inga större renoveringar gjorts.

- Vi utreder om huset går att användas till något annat, och hur det kunde byggas om, berättar Virri. Ett alternativ är också att riva huset, planlägga kvarteret på nytt och bygga något helt annat.

Stiftelsens för handelsutbildning i Åbo huvudsakliga uppgift är att hyra ut utrymmen för undervisningsändamål, men till dess uppgifter hör också att bevilja stipendier och på övriga sätt bidra till att främja den merkantila undervisningen och studiemöjligheterna. På det viset främjar man den finsk- och svenskspråkiga handelsutbildningen i Åbo.

- Stiftelsen skulle fortsättningsvis ha en uppgift att understöda handelsutbildning fastän vi inte hyr ut huset för det, säger Virri. I fjol understödde vi merkantil forskning i Åboregionen med 50 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland