Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens reform skrotar svenskspråkiga tingsnotarieplatser i Österbotten

Sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt.
Arkivbild. Sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt. Bild: Yle/Nora Engström tingsrätt,egentliga finlands tingsrätt

Regeringens förslag till tingsrättsreform riskerar att drastiskt försämra unga svenskspråkiga juristers möjligheter att auskultera på sitt modersmål. De tre tingsnotarieplatserna vid Österbottens tingsrätt ska enligt lagförslaget skrotas.

- Det här är djupt oansvarigt av regeringen, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Vid Österbottens tingsrätt finns det i dagsläget tre tingsnotarier som utför domstolspraktik på svenska.

Enligt regeringens lagförslag skulle Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter slås ihop. Österbottens tingsrätts majoritetsspråk ändras då från svenska till finska och då skulle de tre svenskspråkiga praktikplatserna försvinna. Endast två platser på Åland skulle bestå.

- Det här är diskriminerande mot svenskspråkiga unga jurister. De måste kunna få en auskulteringsplats också före de har avlagt det stora finska språkprovet. Det finns ju de som har fullständiga kunskaper i finska, men alla har inte det utan behöver lite tid och träning, säger Anna-Maja Henriksson.

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson. Anna-Maja Henriksson Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Anna-Maja Henriksson

I förlängningen handlar det enligt Henriksson om möjligheterna att kunna rekrytera tvåspråkiga domare i framtiden så att den svenskspråkiga befolkningen kan få en jämlik behandling inom rättsväsendet.

- Det handlar om den oerhört viktiga rätten att använda sitt modersmål i domstol. Det gäller situationer där man ska vittna eller försvara sig och bli förstådd av åklagare och domare. Och då måste det finnas förståelse för nyanser i språket, vilket kräver fullständiga kunskaper i svenska av domstolen.

Fråga för grundlagsutskottet?

SFP-ordföranden är inte bara besviken på regeringens lagförslag utan också specifikt på justitieminister Jari Lindström (Sannf).

- Jag är besviken på honom för vi hade en bra diskussion i somras, där vi gick igenom lagförslaget och kom med konkreta förslag och synpunkter på frågor som rör det svenska. Nu är lagförslaget ute och ingenting av det vi diskuterade har beaktats, säger Anna-Maja Henriksson.

Jari Lindström (Sannf)
Jari Lindström. Jari Lindström (Sannf) Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Jari Lindström

I lagförslagstexten framhåller regeringen att det är skäl att värna om kontinuiteten i den svenskspråkiga domstolspraktiken, för att kompetenta och språkkunniga domare ska kunna rekryteras också i framtiden. Hur rimmar det här med förslaget att slopa notarieplatserna för svenskspråkiga?

- Igen en gång verkar det vara så att vår regering till pappers säger att de språkliga rättigheterna ska beaktas men i praktiken och verkligheten gör något helt annat. Och tyvärr tror jag inte att det handlar om ett misstag, utan regeringen gör det här med öppna ögon, säger Henriksson.

För FNB kommenterar justitieminister Lindström frågan med att man kunde grunda en särskild språkavdelning vid Österbottens tingsrätt för att trygga de svenska juridikstudenternas domstolspraktik.

Men före man kommer så långt vill Anna-Maja Henriksson se reformen prövad i riksdagens grundlagsutskott.

- Jag tror nog att det blir en fråga för grundlagsutskottet, det är brukligt när det handlar om lagändringar inom rättsväsendet. Men visst skulle det vara trevligt om regeringen någon gång självmant gick in för bättre lösningar så att vi inte konstant tvingas bli ledsna och besvikna, säger Henriksson.

Henriksson utan auskulteringsplats?

Som en bisats i frågan noterar SFP-ordföranden och vicehäradshövdingen Henriksson att hon kunde ha blivit utan en auskulteringsplats i tiderna då hon själv var ung juridikstuderande.

- Då fanns ännu Pedersöre domsaga i Jakobstad och där fick jag min praktikplats. Inte hade jag då ännu avlagt det stora finska språkprovet, så om sådana här regler hade gällt då hade jag kunnat bli utan min domstolspraktik.

Med viss bitterhet tillägger Henriksson att slagen kommer väl tätt nu.

- Inom loppet av en månad har vi jourreformen och tingsrättsreformen. Tyvärr har vi anledning att tro att även tingsrättsreformen kommer att röstas igenom.