Hoppa till huvudinnehåll

Vasabo i trafikolycka - överraskades av försäkringsbolagets tolkning

En bil kör nära en cyklist.
Arkivbild. En bil kör nära en cyklist. Bild: Yle/ Frida Lönnroos cyklist

Sommaren 2016 kolliderade en bilist och en cyklist vid Fiskstranden i Vasa. Ingen skadades allvarligt och liknande olyckor är inte alls ovanliga. Däremot visar fallet på något som få är medvetna om: Försäkringsbolaget kan avfärda polisens tolkning av vem som är skyldig till olyckan.

Bilisten, som vill vara anonym, berättar såhär om olyckan:

- Jag skulle köra ut från en parkeringsplats då olyckan inträffade. En cyklist kom plötsligt från höger, cyklade in i framändan av bilen och flög över motorhuven. Jag hade inte varit med om någon sådan situation tidigare och valde att föra cyklisten till akuten för kontroll och så ringde jag även polisen. Cyklisten hade tack och lov inte skadat sig allvarligt och fick åka hem.

När polisen undersökte olycksplatsen konstaterade de att bilisten inte hade kunnat agera på något annat sätt.

- Polisen gjorde tolkningen att cyklisten borde ha varit försiktigare.

Försäkringsbolaget tyckte annorlunda

Bilistens försäkringsbolag, Andelsbanken, menade dock att bilisten var ersättningsskyldig eftersom cyklisten hade kommit från höger.

- De påpekade att jag hade väjningsplikt även på parkeringsplatsen. Men jag tycker det är märkligt att ett polisutlåtande inte ges större vikt när försäkringsbolaget gör sin utredning.

På Andelsbanken kan man inte uttala sig om ett enskilt fall, men företagets skadeståndsadvokat Vesa Apukka menar att det inte är alldeles ovanligt med fall där polisens och bolagets bedömningar skiljer sig från varandra.

- I de flesta fall som vi behandlar är polisens och försäkringsbolagets slutsatser lika. Men i vissa fall kan polisens bedömning vara en annan. Försäkringsbolaget utreder vem som är skadeståndsskyldig baserat på en utredning och följer trafikförsäkringslagen och skadeståndslagen. Ofta tror man att polisens lösning är den slutgiltiga lösningen, men det är inte alltid sanningen, säger Vesa Apukka.

Enligt Apukka är ett trafikförsäkringsbolag i en myndighetsställning och ibland kan två myndigheter göra olika bedömningar.

- Precis som att tingsrätten och hovrätten kan komma fram till olika resultat, säger Apukka.

Vänd dig till trafikskadenämnden om du är missnöjd

Om försäkringstagaren inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning kan man göra en klagoanmälan till trafikskadenämnden, som objektivt gör en egen bedömning av situationen. Enligt skadeståndsadvokat Vesa Apukka följer försäkringsbolaget trafikskadenämndens bedömning i de flesta fall.

Om man inte är nöjd med trafiskadenämndens bedömning kan man alltid gå vidare till tingsrätten.

Även advokat Christian Näsman menar att ett försäkringsbolag inte har någon skyldighet att följa ett polisutlåtande.

- Om det finns ett domstolsbeslut brukar ett försäkringsbolag vara bundet till det, men ett polisutlåtande är inte ett domstolsbeslut, säger Näsman.

Dock kan den undersökning som polisen har gjort ha en större tyngd om försäkringstagaren skulle välja att föra ärendet vidare till tingsrätten.

- Om det finns en förundersökning kring det skedda så har det en betydelse. Men det är inte den enda bevisningen i fallet, det kan finnas vittnen eller andra sakkunniga. Det är omöjligt att säga hur det skulle gå i slutändan, säger Näsman.

Näsman påpekar också att det inte är polisens sak att bestämma vem som är skyldig eller inte, utan polisen gör enbart sin bedömning av fallet. Om saken förs vidare är det upp till åklagaren att göra sin bedömning, och slutligen domstolen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten