Hoppa till huvudinnehåll

De ger inte upp kampen för byskolan - Älvbyarnas invånare blickar mot Vasa

Karta över var älvbyarna Voitby, Staversby, Miekka, Anixor, Veikars och Martois finns i Korsholm.
Karta över var älvbyarna Voitby, Staversby, Miekka, Anixor, Veikars och Martois finns i Korsholm. Karta över var älvbyarna Voitby, Staversby, Miekka, Anixor, Veikars och Martois finns i Korsholm. Bild: Yle kartor,Voitby,miekka

Nu har den landat i postlådan hos omkring 600 hushåll i Älvbyarna i Korsholm, den enkät som bland annat ska ge svar på frågan om invånarna vill bryta sig loss från hemkommunen och gå samman med Vasa istället. Allt för att få ha kvar den egna skolan.

- Det är orättvisan i det här som driver mig, säger Fredrik Lång, småbarnsfar från Veikars.

Lång menar att kommunens beslutsfattare låtit bli att lyssna på invånarna i Älvbyarna, framför allt i frågan om kommunens framtida skolnätverk där fullmäktige nu har valt att gå in för att lägga ner en rad byskolor och samla eleverna under ett och samma tak i ett nytt lärcenter i Kvevlax.

En av de nedläggningshotade skolorna är byskolan i Veikars.

- Så mycket vet jag att varenda kotte i byn står bakom skolan, där är vi eniga, säger Lång.

Orolig för byns framtid

Lång är personligen redo att bryta loss Älvbyarna från Korsholm och förhandla sig fram till en lösning med Vasa där den egna närservicen får vara kvar. Hur många som tänker likadant kommer förhoppningsvis att klarna i och med enkäten. Lång tänker sig att det finns grund för att föra frågan vidare om hälften av invånarna ställer sig bakom tanken.

- Våra politiker har gång på gång ignorerat oss. Droppen var när vi hade samlat tillräckligt med namn för en folkomröstning men fick nobben med löftet att skolnätverket skulle bli valfråga istället, bara för att få se fullmäktige klubba igenom lärcentret så fort som möjligt ändå.

Fredrik Lång kämpar för byskolan.
Fredrik Lång bor med sin familj i Veikars. Fredrik Lång kämpar för byskolan. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Fredrik Lång,Korsholm,Veikars

Beslutsfattarna i Korsholm har ansett att skolcentraliseringen är ekonomiskt nödvändig, samtidigt som skolcentra inte är någon ny sak i den stora kranskommunen. Samlande skolor finns redan i Solf, Smedsby och norra Korsholm.

- Men vi vet ju hur det ofta går. Läggs skolan ner följer daghemmet efter och sen börjar byn sakta dö ut, säger Fredik Lång.

Veikars skola
Veikars skola är nedläggningshotad. Veikars skola Bild: YLE/Eva Brunell veikars skola

I slutändan ser Lång helt enkelt ingen orsak till att välja landsbygdskommunen Korsholm framom staden Vasa.

- Det är ingen poäng om man inte jobbar för att hålla byarna levande.

Juridiskt möjligt

Fredrik Lång är medveten om att missnöje kring skolcentraliseringen inte räcker som orsak att byta kommun. Rent juridiskt krävs att man kan påvisa att invånarna genom ett byte får bättre service på kortare avstånd. Frågan kräver även regeringens eller Finansministeriets godkännande.

- Men tittar vi på kartan så är vårt närmaste centrum absolut inte Kvevlax utan Gamla Vasa eller Merikart. Och bilströmmen in mot Vasa och Runsor är mångfalt större på vardagsmorgnarna än bilströmmen mot Kvevlax, det är onaturligt att tvinga oss till Kvevlax, säger Lång.

2015 valdes älvbyarna till årets by i Österbotten.
Älvbyarna i Korsholm valdes till Årets by år 2015. 2015 valdes älvbyarna till årets by i Österbotten. Bild: Yle/Joni Kyheröinen årets by 2015,Voitby,Korsholm

Lång följer även med viss bitterhet med vilka investeringar som sker på andra sidan kommungränsen.

- Bara några kilometer härifrån satsar Vasa på sina invånare för fullt. Men Korsholm satsar inte på oss. Vi kan ta en så enkel sak som cykelväg som exempel, enda sträckan som saknar cykelväg från Vasa och här förbi hela vägen till Seinäjoki är våran.

Lokalt och hållbart

Enkäten som skickats ut ställer även en rad andra frågor till byborna. Förutom att man närmar sig skolfrågan på ytterligare ett sätt - genom att fråga om invånarna kunde tänka sig en privat skola - så vill man samla åsikter kring hur Älvbyarna kunde leva mera hållbart och självförsörjande.

Byborna kommer att få ta ställning till allt från egen elförsörjning och gemensam odling till hur man kunde ta hand om de äldre och hitta sysselsättning för de unga.

Älvbyborna ombeds svara på enkäten senast den 10 februari. Och Fredrik Lång väntar med spänning på resultatet. Han har redan varit i kontakt med stadsdirektör Tomas Häyry i Vasa och berättat vad som är i görningen.

- Jag fick en bra reaktion, en positiv reaktion.

Pappersblankett med enkätfrågor till invånarna i Älvbyarna i Korsholm.
Hur ser du på Korsholms kommuns framtid? frågar man Älvbyarnas invånare i enkäten. Pappersblankett med enkätfrågor till invånarna i Älvbyarna i Korsholm. Bild: Yle/Moa Mattfolk Enkät,Korsholm,Österbotten,invånare,Veikars

Lång hoppas även att byborna röstar flitigt i vårens kommunalval.

- Det gäller att ta reda på vilken eller vilka kandidater som står bakom oss och rösta på dem. Det finns fortfarande en minimal chans att vi kan få en ändring i skolfrågan.