Hoppa till huvudinnehåll

Rurik Ahlberg: Älvbyarna får det knappast bättre i Vasa

Rurik Ahlberg i Korsholms ämbetshus.
Rurik Ahlberg, Korsholms kommundirektör. Rurik Ahlberg i Korsholms ämbetshus. Bild: Yle/Markus Bergfors Rurik Ahlberg,Kommundirektör,Korsholm

Korsholms kommundirektör, Rurik Alhberg, tror inte Älvbyarna skulle få det bättre i Vasa eller att man skulle få behålla sin byskola. Men han välkomnar det engagemang som invånarna visar för sina byar.

Omkring 600 hushåll i Älvbyarna i Korsholm har fått en enkät i sin postlåda där byarådet ber invånarna ta ställning till en rad frågor om byarnas försörjning och framtid.

En av frågorna är extra kontroversiell - man utreder om byborna vill bryta sig loss från hemkommunen och gå samman med Vasa istället.

"Viktigt att inte överbetona frågan om kommuntillhörighet"

Korsholms kommundirektör, Rurik Ahlberg välkomnar initiativet och är glad att invånarna själva tar tag i saker, men påminner om att frågan om kommuntillhörighet bara är en del av enkäten. Han tycker att det inte är förnuftigt att överbetona just den frågan.

- Det är jätteglädjande att man fått en slags nystart och unga människor aktiverat sig, men det är viktigt att man inte förenklar frågan till att allt blir bättre om man byter kommun.

Är det realistiskt att Älvbyarna skulle slå ihop sig med Vasa?

- Det finns ingen sådan möjlighet att man som by bara väljer att bryta sig loss. I Korsholm erbjuder vi full service hela tiden, överallt i kommunen, och då måste man kunna bevisa att det blir bättre med att byta kommun. Och jag tror inte alls det är möjligt att kunna bevisa något sådant, säger Ahlberg.

Karta över var älvbyarna Voitby, Staversby, Miekka, Anixor, Veikars och Martois finns i Korsholm.
Älvbyarna. Karta över var älvbyarna Voitby, Staversby, Miekka, Anixor, Veikars och Martois finns i Korsholm. Bild: Yle kartor,Voitby,miekka

Initiativtagarna bakom enkäten har redan varit i kontakt med Vasas stadsdirektör, Tomas Häyry, och berättat vad som är på gång. Häyry säger att det inte är en hemlighet att Vasa gärna ser en större helhet i den regionala utvecklingen, även om han i nuläget inte vill ta ställning till enskilda byar.

- När de kontaktade mig sa jag att det är ett intressant initiativ och det blir intressant att se hur det går vidare. Det väcker i alla fall en god diskussion att man inte bara ser på vad vi har idag, utan också på vad vi kan ha tillsammans i framtiden.

Kan det vara ett steg närmare en kommunsammanslagning?

- Säkert så kommer det väcka diskussion, men den diskussionen har gått i offentligheten nu redan inför kommunalvalet. Det som är det intressanta den här gången är att initiativet kommer från invånare i Korsholm, säger Häyry.

"Skolfrågan behandlas knappast annorlunda i Vasa"

En av de frågor som speciellt skapat missnöje bland initiativtagarna är skolfrågan och den nedläggningshotade byskolan i Veikars. De hoppas kunna förhandla fram en lösning med Vasa där Älvbyarna får behålla den egna närservicen.

Ahlberg förstår besvikelsen över skolan även om kommunen inte ännu fattat något slutgiltigt beslut om dess framtid. Men han säger att alla inte är entydigt negativt inställda till skolcentraliseringen och han tror inte heller skolfrågan skulle behandlas annorlunda i Vasa.

- Det var ju Vasa stad som bestämde att de elever som tidigare kom från Merikart till Veikars skulle flytta till stan. Det är min egen spekulation, men jag tror inte det finns någon förutsättning för några andra beslut där.

- Vi har bra vägförbindelser och en skolskjuts på 10 minuter, så det är kanske inte så jättestor sak ändå, funderar Ahlberg.

Tomas Häyry vill i nuläget inte ge några svar på vad som skulle hända med Veikars byskola under Vasa stads regi eftersom han inte känner till deras skolstrukturer.

- Det måste man titta på senare, hur strukturen ser ut och hur den skulle komma att se ut ifall det skulle bli fusion. Vi tar ett steg i gången, vi ska inte gå händelserna i förväg, säger Häyry.

Aktiva byar kan hålla sig levande

Häyry tror att de byar som är aktiva och har livskraft håller sig levande bättre och tar Lillkyro som exempel.

- Om man tittar på Lillkyro idag, där finns det tre klara koncentrationer, eller byar, och de kommer helt klart att klara sig mycket bra och utvecklas även i Vasa.

Ahlberg håller med att det i dagens läge är viktigt att byarna håller sig aktiva eftersom byasamhället ständigt förändras och det finns många byar i Korsholm.

- I slutändan är det alltid viktigt att människor själva är aktiva. Det kommer en gräns emot när kommunens aktivitet inte kan ersätta det om det inte i byn finns tillräcklig aktivitet.

Ahlberg vill också lyfta fram att Älvbyarna kunde gå miste om mandat i fullmäktige i en större kommun.

- Man kan ju inte veta hur människor kommer rösta, men det är klart att man i en landsbygd har mer representation än i en storkommun.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten