Hoppa till huvudinnehåll

Bilar, båtar och massafabrik ger teknologiindustrin bättre fart - men exporten är blygsam

Sjösättning av Mein Schiff 5 januari 2016
Sjösättning av Mein Schiff 5 januari 2016 Bild: Yle/ Nora Engström sjöfartsindustri

Teknologiindustrin ser ljusare tider i ekonomin. Orderingången pekar på en ökad omsättning hos företagen i början av året men tillväxten inom exporten är ändå fortfarande blygsam

De stora fartygsleveranserna vid Meyer-varvet i Åbo, den ökande produktionen vid Valmet Automatives fabrik i Nystad och Metsä Groups fabrik i Äänekoski utgör motorer för en uppgång i Finland fram till 2019, bedömer man inom branschen.

- De här tre projekten kommer att ge cirka 3,5 miljarder euro extra i exportintäkter under de kommande tre till fyra åren, bedömer Teknologiindustrins vd Jorma Turunen

I övrigt noterades en klar ökning i beställningarna under perioden oktober-december i jämförelse med tidigare månader under fjolåret.

Dämpad optimism

Teknologiindustrin vill av tradition ofta tygla en alltför stor optimism i framtidsutsikterna. Så också nu.

- Vi har en strukturförändring på gång inom industrin. Vi kommer att se konkurser men också tillväxt.

Hur världsekonomin utvecklas har en stor inverkan på exportberoende länder som Finland. Just nu visar prognoserna att det går bra: tillväxten för 2014 väntas bli nästan 3,5 procent.

- Det stämmer, men hälften av Finlands export går till Europa, och där väntas tillväxten bli bara 2 procent, kontrar Turunen med.

Investeringslust bland storföretagen

En enkät som finansgruppen OP gjort visar att storföretagen kommer att placera i nya datasystem i år. Storföretagen tror att efterfrågan växer i år jämfört med fjolåret, och det syns också i viljan att anställa nytt folk.

Företagens planer på att investera är nu bättre än på länge. Det är främst nya it-system och ökad produktionskapacitet som det satsas pengar på.

Undersökningen pekar också på att storföretagens intresse att köpa varor och tjänster av underleverantörer i Finland nu är större än på länge.

Många av deltagarna i enkäten ansåg dock att Finlands politiska ledning medför osäkerhetsfaktorer för företagen.