Hoppa till huvudinnehåll

Dålig kommunikation bakom spektaklet med Ada och Glada-huset i Lovisa

ada och gladas hus i Lovisa 2016
Lovisa stad köpte huset från filmerna om Ada och Glada som har spelats in i staden. ada och gladas hus i Lovisa 2016 Bild: Yle/Stefan Härus ada och gladas hus i lovisa,Östnyland (tidning),Lovisa,filmer

I december rapporterade Yle Östnyland att huset från filmerna om Ada och Glada hade monterats upp i Kapellparken i Lovisa, trots att staden ännu inte hade köpt huset. Nu har stadsstyrelsen utrett varför det gick som det gick.

Lovisa stad skulle köpa det blå huset från filmerna om Ada och Glada för 7 000 euro, efter ett erbjudande från filmbolaget Zodiak.

Politikerna hade ännu inte fattat ett officiellt beslut om att köpa huset då det plötsligt dök upp i Kapellparken i december.

Det här väckte en hel del debatt bland Lovisaborna och stadens utvecklingsdirektör Sten Frondén konstaterade att kommunikationen inom staden hade "fallerat rejält".

Köpet godkändes av stadsfullmäktige i efterskott. Fullmäktige ville ändå att stadsstyrelsen skulle utreda vad som egentligen hade hänt.

På måndagen fick stadsstyrelsen ta del av tjänstemännens utredning kring händelseförloppet.

Kommunikationsbrister och dåligt väder

Enligt utredningen var den främsta orsaken bristande kommunikation. Entreprenören som skulle sätta upp huset på sin plats hade inte fått tillräckligt tydlig information om att beslutsfattandet var på hälft.

Då staden begärde anbud för att flytta Ada och Glada-huset till Kapellparken så hette det att entreprenören skulle göra arbetet mellan den 21 november och den 31 december.

Entreprenören följde den tidtabellen, fastän den inte passade ihop med tidtabellen för beslutsfattandet.

Bild: Jolle Onnismaa eija ahvo

Tjänstemännen hade först antagit att det var stadsstyrelsen som skulle godkänna köpet. Sist landade det ändå hos fullmäktige, vilket ledde till att processen tog längre.

I utredningen konstateras vidare att husets väggar förvarades utomhus, på tekniska depåns gård. Eftersom vädret förändrades så blev man orolig för att de skulle ta skada.

Mer effektiv kommunikation behövs

Stadsdirektör Olavi Kaleva har också föreslagit några åtgärder för att undvika att samma sak händer på nytt.

Till exempel ska alla projekt ha en ansvarsperson som ansvarar för informationen, för att samordna åtgärder och för beslutsfattandet.

I samband med beredningen ska man beakta tidtabeller och planera i vilken ordning ärenden behandlas mer noggrant.

Dessutom måste Lovisa stad effektivera informationsutbytet mellan olika aktörer.

Läs också