Hoppa till huvudinnehåll

Henriksson om nekad rättshjälp på svenska: Så här får det inte vara

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande och tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson är upprörd över uppgiften om att en svenskspråkig person nekats rättshjälp i Östra Nyland på grund av sitt modersmål.

Personen i fråga fick ingen rättshjälp eftersom det inte fanns något svenskkunnigt rättsbiträde att tillgå.

Efter att Östra Nylands rättshjälpsbyrå uppmanat personen att vända sig till en privat advokat nekades han därefter ekonomiskt stöd för att kunna använda sig av den privata tjänsten.

- Så här får det inte vara. Rättshjälpsbyrån har enligt lag skyldighet att fungera på svenska, och svenskspråkiga finländare har precis samma rätt att få rättshjälp på sitt modersmål som finskspråkiga finländare, säger Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

"Justitieministern måste ingripa"

- I en rättsstat borde regeringen verka för att sådana här situationer inte uppstår. Meningen är att man ska minimera riskerna för att språkliga rättigheter inte uppfylls. Inte tvärtom.

- Jag vill veta vad minister Jari Lindström (Sannf) tänker göra för att råda bot på situationen. Tingsrättsreformen drivs i fel riktning och svenskspråkiga finländares rättigheter glöms bort. Det förefaller inte som om justitieministern intresserar sig för det överhuvudtaget, säger Henriksson.