Hoppa till huvudinnehåll

Planen för Fabriksudden i Hangö nu nära godkännande

Hus i dimma.
En stillbild från den webbkamera som ser ut över bygget på Fabriksudden i Hangö. Bilden från läget 31.1.2017. Hus i dimma. Bild: Regatta resorts Hangö,regatta resorts

Dragningen av Simhusgatan var den sista detaljen i förslaget till ny plan för Fabriksudden som behövde lösas. Stadsstyrelsen gav på måndagen (30.1) sin välsignelse till planen och skickar den vidare till stadsfullmäktige för godkännande.

Gatan till simhuset på Fabriksudden har nu dragits så att den inte ska störa det hotell som planeras på udden. Det blir en sträng med ett parkområde mellan hotellet och gatan.

Gatan är sex meter bred och det följer också önskemålet från företaget Regatta Resorts som ligger bakom planerna på Fabriksudden.

Regatta Resorts har också bett om farthinder på gatan. Företaget har dessutom önskat att det bara är tillåtet för dem som använder sig av simhuset att köra på gatan. Det ska också vara omöjligt att köra på gångvägarna och gatorna ska vara högklassigt skötta.

Stadsdirektör Denis Strandell säger att de detaljerna är önskemål som inte tas med i den aktuella detaljplanen. Det blir aktuellt senare då man gör upp gatuplaner efter att själva planen har godkänts.

Två tomter med olika beteckningar

På Fabriksudden byggs bostäder och badinrättning, dessutom planeras ett hotell på udden. Bostäderna bildar ett eget bostadsaktiebolag medan hotellet och badinrättningen kommer att skötas skilt för sig.

Det betyder att staden nu har ritat två skilda tomter, en för bostäderna och en för hotellet samt spat.

En karta i olika färger.
Så här se planen fullmäktige ska behandla nu ut. Gatan till simhuset har dragits så att den inte ska störa hotellgästerna. På Fabriksudden finns nu två skilda tomter med olika beteckning. En karta i olika färger. Bild: Hangö stad Hangö,kartor,planläggning,fabriksudden i hangö

Spa- och hotelltomten får beteckningen KL. Det betyder att det på tomten får byggas affärsbyggnader. Just på den här tomten ska minst 1 500 kvadratmeter reserveras för ett hotell. Den totala byggrätten på tomten är 3 500 kvadratmeter.

Tomten där bostäderna finns på Fabriksudden får beteckningen AL. Det betyder ett område för bostäder, affärsbyggnader och kontor. På den tomten får man bygga 5 000 kvadratmeter.

Beteckningarna har väckt viss diskussion

Två stadsstyrelseledamöter, Centerns Eero Koli och SDP:s Bernt Förström, motsatte sig att bostäderna får beteckningen AL. I den ursprungliga planen var beteckningen KL.

Stadsdirektör Strandell säger att han ser det som viktigt att bostäderna fick beteckningen AL. Det betyder att man kan bo året runt i bostäderna på Fabriksudden och att de som bor i lägenheterna kan vara skrivna i Hangö och betala skatt i Hangö.

Om beteckningen KL hade stått kvar skulle det bara ha varit möjligt att ha bostäderna som fritidsbostäder.

Samtidigt konstaterar Strandell att det är svårt att övervaka hur länge eller mycket någon bor i bostäderna.

Det betyder att man i praktiken kunde ha bott där året om med beteckningen KL, men det skulle ha varit omöjligt att skriva sig som Hangöbo och betala skatt till Hangö.

Genom beteckningen AL vill staden alltså få in mera skattepengar, säger Strandell och hoppas att stadsfullmäktige godkänner planen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland