Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeås fullmäktige gav enhälligt ja till HRT

Ett tåg vid en tågstation.
Samkommunen HRT sköter bland om närtågstrafiken, men också om metrotrafiken och busslinjer i huvudstadsregionen. Nu vill Sjundeå vara med om samarbetet. Ett tåg vid en tågstation. Bild: Yle/Petra Thilman Helsingforsregionens trafik,tågtrafik,tåg,kollektivtrafik,Alberga, Esbo stad,alberga tågstation

Politikerna i Sjundeå kommunfullmäktige var på måndagskvällen (30.1) överens om att kommunen ska gå med i samkommunen HRT- Helsingforsregionens trafik. Det betyder i framtiden att Sjundeåborna kan resa från Sjundeå och sedan i huvudstadsregionen med en och samma biljett.

Att gå med i HRT kostar kommunen mellan 500 000 och 700 000 euro per år. Den slutliga prislappen beror på hur många tåg- eller bussturer det körs och hur många passagerare använder sig av dem.

Ett medlemskap i HRT betyder att Sjundeå deltar i finansieringen av kollektivtrafiken för hela området som innefattar kommunerna Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda.

Att gå med i HRT betyder inte att det kommer nya tågturer till Sjundeå eller att tidtabellerna ändras så de blir bättre för pendlarna, underströks under fullmäktiges möte.

Däremot konstaterade politikerna att framtiden för till exempel tågtrafiken är oviss då staten planerar förändringar inom finansieringen.

Att gå med i HRT sågs som en nödvändig sak för kommunen.

Extra trafik

Sjundeå kommun har utöver medlemskapet i HRT, eller så att säga utanför medlemskapet, också diskuterat möjligheten att betala för ett eller två sena tåg till och från Karis, varav ett kunde gå tillbaka tidig morgon till Helsingfors.

Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa har tidigare sagt att det här måste ske i samarbete med Raseborg.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola svarar i det här skedet inte på om Raseborg ska gå med i HRT eller inte. Raseborg ska under vintern föra en principdiskussion i stadsstyrelsen där man funderar på trafiken från Karis station mot Helsingfors och Åbo och också mot Hangö.

- För att vi ska komma vidare nu skulle det vara jätteviktigt att vi nu skulle få någon behovsprövning. Hur många är det på riktigt som har behov av att komma senare på kvällen från Helsingfors till Karis och jättetidigt på morgonen till Helsingfors?

Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg.
Raseborgs stadsdirektör Tom Simola vill veta att människor verkligen skulle använda ett sent från Helsingfors innan kommunen hostar fram pengar för det. Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg. Bild: Yle/Tove Virta stadsdirektör tom simola,Raseborg

Han säger att man utreder det här som bäst och att Raseborg hoppas komma med ett förslag innan vintern är slut.

Staten bör vara med och betala

Två tåg på kvällen skulle betyda kostnader på 600 000 euro.

Sjundeås kommundirektör Isotupa bedömer att kommunen skulle vara beredd att maximalt betala 20 procent för kostnaderna och att resten skulle falla på Raseborgs axlar att betala.

Tågresenärer i Karis uppskattar lägre biljettpriser.
I Västnyland har röster höjts för ett kvällståg. De sena turerna föll bort då VR såg över sin trafik i samband med att Y-tågen drogs in. Tågresenärer i Karis uppskattar lägre biljettpriser. Bild: Yle/Christoffer Westerlund tågtrafik,vr,prissänkning,Karis järnvägsstation,Karis

Simola ser att det finns en part till som borde vara med och dela på kostnaderna.

- Vi för också noggrannare förhandlingar med staten om att staten skulle delta i de här kostnaderna. Det blir ganska dyrbart för en enskild stad att upphandla allt det här. Men vi upplever att staten har en skyldighet att komma med här eftersom man har gjort det också på annat håll i landet.

Kommunikationsministeriet förehavanden har diskuterats mycket offentligt den senaste tiden då förslag kommit och gått.

Går det att diskutera de här frågorna med ministeriet?

- Det går nog att diskutera med alla parter. Men ännu viktigare är det kanske att få operatörerna, det vill säga VR och HRT, med på noterna.

HRT borde omfatta hela Nyland

Simola skulle vilja se att man hittade lösningar på kollektivtrafikfrågorna ur ett större perspektiv.

- Det kommer att ske förändringar i lokaltågstrafiken i hela landet. VR håller på att dra sig ut och det betyder att vi måste fundera i nya banor. Gällande HRT tycker jag att vi borde fundera på Stockholmsmodellen. Att bredda organisationen så den skulle omfatta hela Nyland.

En sak som kommer att påverka kollektivtrafiken väster om Helsingfors är västmetron.

- Västmetron innebär väldigt många förändringar för biljettsystemet och busstrafiken från hela västra Nyland in mot Helsingfors. Exakt vad det här innebär måste vi också utreda. Det sker en hel del inom kollektivtrafiken just nu och därför tycker jag också det skulle vara skäl att se Nyland som en helhet, mer än i dag.

Ingås kommundirektör Jarl Boström ser att det finns potential i västmetron för Ingås del.

- Västmetron ligger endast 30 minuter med bil från Ingå.

Kvällsbussar till Ingå?

- Vi funderar så det knakar, säger kommundirektör Boström då han får frågan om Ingå vill gå med i HRT eller om kommunen tänker hitta andra lösningar för att förbättra kollektivtrafiken.

Han konstaterar ändå att HRT inte direkt är något bra alternativ för Ingå. Dels är prislappen hög och dels ligger tågstationen lite på sidan om.

Men istället för kvällståg har man funderat över alternativet kvällsbussar.

Jarl Boström.
Ingås kommundirektör Jarl Boström funderar över kollektivtrafiken i Ingå i framtiden. Jarl Boström. Bild: Yle/Petra Thilman ingås kommundirektör jarl boström

Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM) har sin följande upphandling i juni och om man inom kommunen lyckas komma överens om hur man vill ha det före det så är det möjligt att ordna nya bussförbindelser från och med detta.

HRT möjligt utan Ingå

Ingå som ligger på kustbanan mitt emellan Sjundeå och Raseborg, verkar inte ha något större intresse av HRT.

Kan Raseborg vara med om inte Ingå är med?

- Jag tror det är möjligt. Vårt beslut kommer att vara oberoende av Ingå. Men det som jag tror att vi måste ha ett ansvar för är Hangö och lokaltrafiken dit i framtiden. Det är jätteviktigt att Hangö och Raseborg här skulle ha ett starkt samarbete.

Hangös järnvägs- och busstation.
Kollektivtrafik till och från Hangö är viktigt, understryker Simola. Hangös järnvägs- och busstation. Bild: Yle/Petra Thilman teboil i hangö

Tidigare har man valt bort alternativet sena kvällståg eftersom VR räknat att det inte är lönsamt.

- Om det är så att det inte finns ett tydligt behov så inte kommer man då att satsa hundratusentals euro på det här, säger Simola.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland