Hoppa till huvudinnehåll

Svenskspråkig nekas rättshjälp i Borgå

Finska lagboken och en klubba
Finska lagboken och en klubba Bild: Arja Lento slaget efter tolv

En svenskspråkig har nekats rättshjälp i östra Nyland på grund av sitt modersmål. Det finns inget svenskkunnigt rättsbiträde att tillgå.

Personen, som vi för enkelhetens skull kallar Kalle men som i det verkliga livet heter någonting annat, fick för en vecka sedan ett e-postmeddelande från Östra Nylands rättshjälp.

Brevet innehöll en uppmaning att vända sig till en privat advokat, trots att Kalle på grund av låga inkomster har rätt till rättshjälp.

Svar på knagglig svenska

I meddelandet stod det så här:

"... du borde allvarligen tänka på att skaffa en svenskspråkig advokat. Det vill kosta dig lite mera än att använda rättshjälp, men du skulle få bättre hjälp.”

Kalle är upprörd och undrar vem som ska bevaka hans rättigheter i rättsfallet då det inte finns pengar för en privat advokat.

- Det kändes som om jag föll handlöst. Vem ska hjälpa mig då? Hur i hela fridens ska jag klara det här nu?

Vad är rättshjälp?

  • sakkunnig hjälp i rättsliga angelägenheter
  • en medborgare kan få ett rättsbiträde som helt eller delvis bekostas med statens medel
  • rättshjälp beviljas privatpersoner på basis av inkomster, utgifter och förmögenhet
  • offer för allvarliga våldsbrott och sexualbrott kan oberoende av inkomster få ett rättegångsbiträde som bekostas med statens medel

Kalle har redan i ungefär ett halvt års tid varit kund vid rättshjälpsbyrån i Borgå och fått betjäning på svenska, knagglig men dock, men nu var det stopp. Kalle vet inte varför.

Kalle misstänker att det har att göra med att hans fall är komplicerat och kräver mycket jobb. Så här långt har det främst handlat om att leverera intyg, nu skulle det egentliga jobbet börja.

Kan ingen hjälpa?

Kalle tog saken i egna händer och började snabbt reda ut om det kunde finnas ett svenskkunnigt rättsbiträde vid en annan rättshjälpsbyrå.

Kalle kontaktade rättshjälpsbyrån i Helsingfors som han visste att har en svenskspråkig chef. Chefen sade att han inte får ta egna rättsfall på grund av sin chefsposition.

Kalle förhandlade också med privata advokater, men ingen verkade intresserad av att ta sig an fallet. Det visade sig att det skulle kosta åtminstone 15 000 euro att anlita en privat advokat. Det är för mycket för Kalle.

Kalle var förtvivlad och tog på nytt kontakt med sitt rättsbiträde vid Östra Nylands rättshjälpsbyrå. Kalle förklarade att han inte har pengar till privat advokat.

Svaret löd så här:

”Jag är ledsen att jag kan inte påpeka dig en svenskspråkig rättsbitträde här i södersta Finland: så långt jag vet, det finns inga!”

Ger inte upp

Kalle har jobbat mycket på att själv hitta ett svenskspråkigt rättsbiträde och rett ut frågan med privata advokater.

Han undrar varför han måste reda ut alternativ då han har konstaterats ha rätt till rättshjälp.

- Det borde inte ligga på mitt ansvar att hitta någon då jag redan är inne i systemet.

Kalle är envis och tänker inte ge upp, men frågar sig hur det skulle vara om han skulle vara äldre och tröttare.

- Då kanske man inte skulle orka och vad händer då?

Rättshjälpsbyråns förman svarar

Östra Nylands rättshjälpsbyrå hör administrativt under rättshjälpsbyrån i Vanda. Rättshjälpsbyråernas förman är Samu Eiro som inte heller talar svenska.

Rättshjälpsbyråernas förman Samu Eiro har inte hört om fallet och kan inte kommentera det i detalj, men säger att det är klart att man ska få rättshjälp på svenska om man har rätt till det.

Samu Eiro säger att det finns rättshjälpsbyråer på andra håll i södra Finland och att det där borde gå att hitta en svenskspråkig person. Enligt det brev som Kalle fick från Östra Nylands rättshjälpsbyrå finns det inga rättsbiträden i hela södra Finland som kan tillräckligt bra svenska.

På frågan varför rättshjälpen inte kan anställa en utomstående svenskspråkig advokat om byrån inte själv kan betjäna på svenska lyder svaret att ett rättsbiträde i första hand ska hittas från andra rättshjälpsbyråer.

Kalle har varit i kontakt med en privat advokat som har lovat ta sig an fallet om Östra Nylands rättshjälpsbyrå går med på att betala honom. Svaret är nej.

Enligt rättshjälpens förman Samu Eiro kan en utomstående advokat komma på fråga om ingen annan hittas, men kan inte säga varför det inte går i det här fallet. Han lovar bekanta sig med fallet och reda ut vad det är fråga om.