Hoppa till huvudinnehåll

Fler holkar åt ejdrarna, kom med på talko!

Ett ejderpar som simmar.
Ett ejderpar som simmar. Bild: Yle/Nina Bergman ejderpar

Ejdern har under 2000-talet minskat i antal i Kvarkens ytterskärgård. Ejderhus skall förhoppningsvis råda bot på situationen.

Det finns många orsaker till att ejdern minskat i Kvarken. Försämrad födokvalitet, parasiter, virus, dålig ungproduktion samt predation av mårdhund, mink och havsörn.

"Förut var det helt vanligt att man kunde se ejderhonor med 30-40 ejderungar simmandes nära stranden. Nu är situationen helt annorlunda. Ejdrarnas bon finns i skydd av enar och annan växtlighet. Trots detta hittar havsörnarna de ruvande ejderhonorna och många honor blir havsörnarnas byte", berättar Lasse Skog, ordförande för Norrskärs Intresseförening rf.

Ejderhona som ruvar på sina ägg.
En ejderhona söker skydd bland klipporna Ejderhona som ruvar på sina ägg. Bild: YLE/Monica Forssell ejderhona

Ejderholkar kan erbjuda skydd åt ruvande ejderhonor. Byggande av ejderskydd är ingen ny idé. I Norge har man under 100-tals år byggt hus för ejdrar och efter häckningen har man tagit tillvara det varma ejderdunet, som används i dynor och täcken.

Ejderhus byggs med talkokrafter

Lördagen den 4.2.2017 ordnas det holktalko, som samtidigt är startskottet för firandet av det 100-åriga Finlands Naturdagar med ett evenemang i Kvarkens världsnaturområde. Vid Sommarö Fortområde i Korsholm kommer det att byggas ejderholkar mellan klockan 10 och 15. Materialet till holkarna står Forststyrelsen för.

Evenemanget är samtidigt ett bidrag till kampanjen ”En miljon fågelholkar”.

Ejderhusen ska placeras i Kvarkens yttre skärgård tidigt på våren, i god tid innan ejdrarna anländer. "Förhoppningsvis får vi många nya hyresgäster. Både havsörnen och ejdern är båda typiska arter för Kvarkens skärgård", konstaterar Lena Wargén vid Forststyrelsen.

Under dagens gång är det även möjligt att spika ihop traditionella fågelholkar. Vid Forststyrelsens grillplats bjuds alla som deltar i talkot på korv, kaffe, saft och bulla.

Evenemanget ordnas av Forststyrelsen i samarbete med följande föreningar: Norrskärs intresseförening rf, Intresseförening för levande skärgård rf, Ostrobothnia Australis rf och Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys.