Hoppa till huvudinnehåll

"Förvaltningsrådet rår inte på Yles journalistik"

Stora Smedjan, Yle i Helsingfors.
Yles förvaltningsråd har velat peta i journalistiken utan att lyckas. Stora Smedjan, Yle i Helsingfors. Bild: Lehtikuva Yle,Stora Smedjan

Enskilda medlemmar i Yles förvaltningsråd har försökt påverka bolagets journalistiska innehåll. Det lyckas inte, försäkrar Yles vd Lauri Kivinen.

– Det är inte förvaltningsrådets uppgift att ha åsikter om journalistiken, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Tidskriften Seura hade bett att få ut protokollen från Yles förvaltningsråds möten under fjolåret. Förvaltningsrådet består av 21 riksdagsledamöter. Till rollen hör inte att peta i Yles journalistik, men enligt protokollen har ledamöterna tagit upp enskilda inslag till diskussion.

Kivinen säger att kommentarer, feedback och diskussioner om det journalistiska innehållet förekommer dagligen .

– Det är en del av chefredaktörens jobb att lyssna på olika åsikter och därefter fatta sitt eget beslut – det är det viktiga, säger Kivinen.

Den enskilda journalisten och den ansvarige utgivaren bär ansvaret för innehållet ända till domstol om så skulle behövas.

Politikerna frågar om prioriteringarna

– Ingen, inte förvaltningsrådet, inte vd:n och inte heller styrelsen kan komma och kräva någonting eftersom Yles oberoende är en helig sak, säger Kivinen.

Varje gång förvaltningsrådet för en diskussion om Yles journalistik avslutas den diskussionen med att ordföranden konstaterar att förvaltningsrådet inte ansvarar för journalistiken.

– Å andra sidan har de (förvaltningsrådet) naturligtvis yttrandefrihet och de kan ha åsikter, men huruvida de här åsikterna har ett inflytande över vad vi gör är en annan sak, säger Kivinen.

Vd:n säger att diskussioner om Yles journalistik kommer upp vid ungefär vartannat förvaltningsrådsmöte.

– Man frågar varför det var en så stor satsning på någonting eller varför satsades det så lite på något annat, berättar Kivinen.

Journalistiken hör inte till förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet har enligt lagen om Rundradion till uppgift att tillsätta och avsätta styrelsen och styrelseordföranden samt ta ställning till bolagets organisationsmodell. Däremot ansvarar förvaltningsrådet inte för journalistiken.

Kivinen säger att diskussionerna om journalistiken i förvaltningsrådet inte har ökat under den nuvarande riksdagsperioden. Kivinen har varit VD för Yle i sju år.

Föga överraskande handlar det om inslag som handlar om asylsökande. Vid förvaltningsrådets möte den 9 februari i fjol står det enligt Seura att Det politiska fältet har förändrats, Yle bör också förändra sig.

– Det var en åsikt från en ledamot i förvaltningsrådet och jag har en annan åsikt. Det rörde sig inte om något beslut, dessutom fick den här åsikten inget stort stöd i förvaltningsrådet, berättar Kivinen.

Av protokollet framgår det inte vem som har krävt detta. Vid en diskussion under punkten journalistik klagades över Yles ”attityd” och man ifrågasatte om dess journalistik är opartisk.

– Det är väldigt sällan diskussionerna i förvaltningsrådet har handlar om innehållet på Svenska Yle, säger Marit af Björkesten som är direktör för Svenska Yle.

Yles förvaltningsråd leds av den sannfinländske riksdagsledamoten Kimmo Kivelä. Till Helsingin Sanomat säger han att en diskussion i förvaltningsrådet inte är det samma som att påverka journalistiska beslut.

Kimmo Kivelä säger till tidningen att han kommer att tillåta diskussioner om innehållet förvaltningsrådet också i framtiden.