Hoppa till huvudinnehåll

Regatta Spa motsätter sig fortfarande Roxxavtalet i Hangö

Roxx
Roxx ska inte ha ett femårigt hyresavtal tycker Regatta Spa. Roxx Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,hangö

Regatta Spa har lämnat in ett nytt rättelseyrkande till Hangö stad. Det gäller stadsstyrelsens beslut från den 4 januari om ett femårigt arrendeavtal med företaget Ruber om Roxx café och pub i Östra hamnen.

Roxx drivs av bolaget Roadhouse som i sin tur ägs av bolaget Ruber.

Långdans kring Roxx

Stadsdirektör Denis Strandell fick den 4 januari i uppdrag att förhandla fram ett avtal och att underteckna avtalet inom januari månad.

Stadsdirektören, stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP) och stadsstyrelsemedlemmen Risto Alén (Saml) meddelade avvikande åsikt.

Regatta Spa anser att det strider mot god förvaltning att ge stadsdirektören i uppdrag att förhandla fram ett avtal innan det finns beslut eller information om hyresvillkoren.

Regatta Spa kan inte godkänna att stadsstyrelsens beslut medför att kommuninvånare inte har möjlighet att lämna in rättelseyrkanden.

Motsätter sig femårigt avtal

Bolaget kräver nu att staden inte förbinder sig vid ett femårigt hyresavtal då planläggningen för området är på hälft och rätten att arrendera mark inte konkurrensutsatts.

Regatta Spa skriver nu i försonliga ordalag att rättelseyrkandet inte riktar sig mot Roxx café. Avsikten är att trygga förutsättningarna för att planlägga och utveckla Östra hamnen till Östersjöns bästa gästhamn. Samtidigt måste Hangö stad se till att näringsidkare behandlas jämlikt.

Rättelseyrkandet är skrivet den 18 januari av advokat Leif Itäinen.

Regatta Spa lämnade också in ett rättelseyrkande i samma fråga i november 2016. I rättelseyrkandet beskrev Regatta Spa då puben i Östra hamnen som en skränig och ruffig förortspub som skrämmer bort både båtgäster och spagäster.

Regatta Spa bygger spa och hotell på Fabriksudden invid Östra hamnen i Hangö

Bolagets rättelseyrkande kommer antagligen upp på stadsstyrelsens möte den 27 februari. Hangö stad vill att Ruber ska kunna ge ett utlåtande innan frågan kommer upp i stadsstyrelsen.

Tidningen Västra Nyland var först med nyheten.