Hoppa till huvudinnehåll

Utredare: Färre sjukhus borde operera cancersjuka

Hjärtkirurger opererar
Hjärtkirurger opererar Bild: Yle/Sofi Nordmyr hjärtkirurger

Canceroperationerna borde koncentreras till betydligt färre sjukhus än i dag. Det kommer fram i rapporter där utredare tar ställning till arbetsfördelningen mellan sjukhusen i landet.

En grupp utredare har ombetts komma med förslag för hur man kan garantera att de sjukhus som utför olika ingrepp har tillräcklig kunskap.

Enligt dem borde sällsynta och riskfyllda canceroperationer skötas av universitetssjukhusen och av de tolv centralsjukhus som efter vårdreformen har omfattande jour.

Mindre krävande canceroperationer kan också andra centralsjukhus göra, enligt utredarna. Det gäller bland annat tjocktarmscancer, urologiska cancerformer och bröstcancer.

Bland enheterna som kan fortsätta utföra sådana operationer finns centralsjukhusen i Vasa och Karleby.

Policyn innebär att canceroperationer i framtiden utförs vid färre än 20 sjukhus i landet. De senaste åren har sådana operationer gjorts vid 30 till 40 sjukhus.

600 ledproteser per år är minimum

Inom ortopedin rekommenderar utredarna att ledproteser opereras vid sjukhus där hela personalen har stor vana.

Operationerna borde enligt dem koncentreras till enheter som årligen utför minst 600 operationer med ledproteser för höfter och knän.

Fortsatta ballongvidgningar i Vasa

När det gäller hjärtkirurgin föreslår utredarna att ballongvidgningar kan utföras vid de centralsjukhus som i och med vårdreformen har omfattande jour, men också vid några andra centralsjukhus, bland vilka Vasa centralsjukhus nämns särskilt.

Mer krävande hjärtoperationer ska enligt utredarna koncentreras till universitetssjukhusen och till sjukhus som har omfattande jour och tillräcklig erfarenhet av den typen av operationer.